Tillverkningsnr 47 typ BV 15 Dellen 5-48 nu Drage

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Dellarnas Flottningsförening den 24 mars 1949. Leveransort var Näsvikens station. Längd 9,00 m. Bredd 2,50 m. Båten hade från början en plåthytt. Drage är förlängd med ca 50 cm i aktern, okänt när. Båten hade från början en Seffle 15 hkr tändkulemotor typ S17 som gjorde 600 v/m. Motornummer 6473. Maskineriet skall senare bytts till en Seffle 20 hkr motor av typen S18 BF

Dellen 5 i Dellen. foto 1964 06 19 Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm

Dellen 5 i Norrviken vid samma spelflotte som nedan . foto 1966 08 06 Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm

 

Detta foto som vi hittat på nätet är från Dellensjöarna och Norrviken. Båten borde vara just BV-15 nr 47. Den skall då hetat Långsjön.
Den enda BV-15 båten av den äldre typen som fanns i Dellen.
Delförstoring av vykort från hemsidan Moviken.se

 

 

1

Enköping 1999. foto red

Enköping 1999. foto red

Enköping 1999. foto red

Vi har inga hundraprocentiga belägg för att det verkligen är denna båt som runt 1970 fanns i trakten av Enköping i Mälaren, men det förefaller sannolikt. Vi tror att byggåret som anges till 47 i själva verket är tillverkningsnumret. Det finns inget tillverkningskort på denna båt men i sammanfattningen står att den skulle byggas med styrhytt i plåt och man kan föreställa sig att delar av den nuvarande hytten är orginal. Den ägs av Göran Olsson och kallas Drage. 1974 bytts kulmotorn ut mot en Volvo bensinmotor av typen B20 som ännu sitter i båten. Runt 1985 köptes hon av Tommy Nordenberg som var fritidsbonde på en ö i Mälaren. Han använde bland annat Drage till att dra en liten pråm för att flytta får mellan ön Märsön och fastlandet. För några år sedan såldes båten vidare till nuvarade ägaren Rolf Lindblom

Bryggholmen maj 2010. Foto Rolf Lindblom

Bryggholmen maj 2010. Foto Rolf Lindblom

Bryggholmen maj 2010. Foto Rolf Lindblom

Tillbaks