Tillverkningsnr 469 typ BVB 4 Landrensningsbåt 11

Lidwall & Söner AB levererade tre skrov till Indalälvens Flottningsförening med säte i Sundsvall i februari 1961. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Skroven vägde 450 kg vid leveransen och det var IFF som byggde färdigt båtarna. De var förberedda för en Deutzmotor typ SF 2 L på 18 hkr men levererades utan propellerhylsa. Däremot monterades roder, rulle på akten och pollare. Båtarna hade inget spel utan var små bogserare. Som ses på bilderna blev de med tiden individuellt utformade säkert beroende på vilka vatten de brukades på och kanske även efter önskemål från båtförarna.

Nr 468 och 469 levererades till IFF:s verkstad i Erikslund 1961 02 14 och nr 470 till Lit 1961 02 16. Att alla båtarna kom i trafik ger Bernt Fogelbergs bilder nedan vid handen. Men då är ägaren Ljunga Älvs Flottningsförening. Båtarna  ser ut att varit med om rätt mycket de 4-5 år som gått sedan leverans. Faktauppgifterna är från Bernts noteringar på baksidan av fotografierna. Om Nr 469 finns kvar idag vet inte redaktionen men vi mottager mer än gärna alla tänkbara tips.

 

Nr 469 fick nr 331 LRB 11 hos Indalälvens FF.
Foto i Erikslund 1965 06 22 Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska musets fotoarkiv Stockholm 

 

Tillbaks