Tillverkningsnr 467 Traktorbåt typ 1 Preja 1 heter nu Ragge

Lidwall & Söner AB levererade denna Traktorbåt med tillverkningsnummer 476 till Dalälvarnas Flottningförening i Falun den 14 april 1961. Båten levererad till Täktens skiljeställe strax uppströms Borlänge där den sedan jobbade tills det var slutflottat 1970. Längd 5,3 m. Bredd 2,6 m. Byggd i 6 mm plåt. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1113 på 42,5 hkr. Båten hade rakstäv och var utrustad med prejon och bogserkrok.


Klara Sjö i Stockholm Foto Red 2011-10- 28

Foto M Söderström juni 2011

En mycket påkostad traktorbåt blev i juli 2011 utbjuden till försäljning på Blocket. Den var då hemma på Orust och ägdes av Mikael Söderström. Han har sänt oss bilder och presenterar båten så här:

Mycket kraftig och användbar arbetsbåt. Har använts för isbrytning, bojutläggning samt bogsering. Båten är 5,40 x 2,90 m och väger ca 3 ton. Bolinder diesel 50 hk samt Twindisc backslag 1-4. Mycket stor propeller med "iskorg". Båten är totalrenoverad. Båten är mätt av fartyginspektör för sjöfartsregistret.

Foto: M Söderström juni 2011

Båten hade inköpts i Småland ett antal år tidigare och det finns en viss möjlighet att denna båt är Dalälvarnas Flottningsförenings första traktorbåt, Preja 1 med tillverkningsnummer 467 som senare såldes till just Småland och Näckdalens sågverk i Älmhult. Detta skedde 1972 den 10 oktober och då hade flottningen på Daläven upphört. Föreningen fick 1972 15 000 kr för båten.

Foto: M. Söderström juni 2011

Som så ofta med Lidwalls små arbetsbåtar som ger mycket "Pang för Pengarna" såldes båten snabbt. Köpare var Stockholms Vattenentrepenader AB med hemort i Bromma där den i mitten av Oktober 2011 sjösattes och sattes i arbete i Klara Sjö. Det gäller en 800 mm ledning för fjärrkyla som läggs på botten av sjön.

Båten i Hammarbyhamnen början av okt 2011 Foto Red

Brytskivan i fören visar att båten har haft prejdon. Foto Red 2011 - 10 -28.

Klara Sjö i Stockholm Foto Red 2011-10- 28

Sista Mars 2012 , en riktigt blåsig dag med snö i luften, hittade Christer Samuelsson nr 476:an på Riddarholmen

Nu har hon fått ett namn, Ragge. Foto Christer Samuelsson 2012-03-31

Nedanför Riddarhuset i huvudstaden och åter i arbete. Foto red 2015 10 17Under arbete med Femöresbron i Norrköping. Foto från nätet 2017 10 24Under arbete med Femöresbron i Norrköping.  Foto från nätet 2017 10 24Under arbete med Femöresbron i Norrköping. Foto från nätet 2017 10 25

Tillbaka