Tillverkningsnr 467 Traktorbåt typ 1 Preja 1

Lidwall & Söner AB levererade denna Traktorbåt med tillverkningsnummer 476 till Dalälvarnas Flottningförening i Falun den 14 april 1961. Båten levererad till Täktens skiljeställe strax uppströms Borlänge där den sedan jobbade tills det var slutflottat 1970. Längd 5,3 m. Bredd 2,6 m. Byggd i 6 mm plåt. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1113 på 42,5 hkr. Båten hade rakstäv och var utrustad med prejon och bogserkrok.

Preja 1 var Dalälvarnas Flottningsförenings första traktorbåt, med tillverkningsnummer 467. Den såldes till Småland och Näckdalens sågverk i Älmhult.  Detta skedde 1972 den 10 oktober och då hade flottningen på Daläven upphört. Föreningen fick 1972  15 000 kr för båten. Där slutar våra spår efter Preja 1.Tillbaka