Tillverkningsnr 46 typ BVV 10 byggd som Høvern sernare Ola

 

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Mattisen Eidsvoll Verk i Bön den 24 mars 1949. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 6455 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes utan skvättbord och det finns inget tillverkningsdokument kvar. Men i sammanställningslistan står att båten båten var utrustad med draggrulle, dvs en rulle i fören för ankaret, och så kallad sittruff. Det var en nymodlighet verkstaden började med samma år i och med båt nr 43. Sittruff tror vi betyder att fördäcket var upphöjt i nivå med vågbrytaren så att båtföraren och ev medhjälpare hade ett litet vind- och regnskyddat utrymme för t.ex. matrasten. Redaktionen har följt båten sedan starten av Lidwallssidan och som synes nedan gjort ett fältbesök i Aurdal.

Om båtens historia skrev nuvarande ägaren till oss i ett e-brev 2010-12-02. Red. tar sig friheten att översätta början av denna intressanta berättelse som även berör Lidwalls båten nr 167. Sen är det bara att läsa vidare på norsk. Mycket nöje !!

Det hela startade i 1949. Lidwall & Søner AB i Leksand i Sverige får beställning från Mathiesen på Eidsvold Verk på en båt som skall brukas vid pappersfabriken som ligger i Bønsdalen vid älven Andelva . Denna älv rinner ut från Hurdalssjøen och rinner sedan ut i älven Vorma. Båten blir döpt till Høvern och är en 6,4 m lång och 2,2 m bred stålbåt med en Seffle 10 hk tändkulemotor. Båten är av typen BVV10 och har tillverkningsnummer 46, Det är den en första båten som blir såld till Norge och därmed Lidwalls första båt på export. Under vintern används båten bland annat som isbrytare på sjön vid inloppet till pappersfabriken, så båten har en solid konstruktion.

I 1952 bestiller  Mathiesen på Eidsvold Verk en båt til fra Lidwall & Søner AB. Den skal brukes til tømmerfløtning på Hurdalsvannet. Båten får navnet Vesle- Kari, oppkalt etter datteren til skogvokteren på Eidsvold Verk, Kari. Han har ansvaret for begge båtene, Båten Vesle-Kari er en 9 m lang og 2,5 m bred stålbåt med en Seffle 15 hk diesel en-sylindret glødehodemotor og prod.nr.167. Årene går og tidene forandrer seg. Båtene blir etter hvert avlegs på Eidsvold Verk. Bægna Elv`s Fellesfløtning under ledelse av Ole Eid, trenger motorbåter til tømmerfløtningen på Aurdalsfjorden, og kjøper derfor begge båtene i 1963. Ole Eid er fetter til skogvokteren som har hatt ansvaret for båtene. Vesle-Kari får derfor beholde navnet sitt, men Høvern blir omdøpt til Ola etter sjefen sjølv. Båtene blir oppdaterte av de ansatte i Åbjøra Kraftverk. Vesle-Kari får ny motor, en to-sylindret FM motor (Fredrikstad Motorfabrikk) på 12 hk, som går både på parafin og bensin. Den gamle Seffle motoren blir flyttet over i Ola. Den gamle motoren fra Ola går desverre her tapt.

Det blir laget nye tilhengere til båtene av hjul- gangene og rammen av en Fargo lastebil. Båtene står klare til tømmerfløtningen våren 1964,og er i drift hver vår fram til  1972. Da overtar tømmerbilene transporten av tømmeret. Båtene blir liggende i opplag ved Åbjøra Kraftverk helt fram til 1986. Da er det at Arvid Skrebergene og undertegnede Knut Ivar Sundet som begge bor ved Aurdalsfjorden,  begynner med forhandlinger med eierene, som fortsatt er Bægna Elv`s Fellesfløtning, om kjøp av båtene. Det går i orden, og ei storstilt oppussing starter umiddelbart.

Vesle-Kari kommer  på vannet sommeren 1986, og Ola er ferdig oppusset først i 1988. Seffle-motoren i Ola trenger ei skikkelig overhaling, og det får vi  Amund Sagbråten til å ta seg av. Amund får kontakt med Bruce på Seffle-motori Sverige.( www.sefflemotor.se ). Han skaffer de delene vi trenger og han får veldig god kunnskap om motoren. Da er begge båtene i drift på Aurdalsfjorden igjen. I 1988 tar Arvid Skrebergene med seg Vesle-Kari opp på Bygdin, da han den tiden driver Torfinnsbu Turisthytte. Båten blir værende på Bygdin fram til 1993.  Arvid selger seg ut som båteier, da han har flyttet til Øystre Slidre, og Vesle- Kari blir  gjenforenet med Ola på  Aurdalsfjorden.  Jan Opheim som jeg skal starte opp campingplass sammen med, blir den nye medeieren på båtene.  Jan og Knut får ei travel tid  med bygging og opparbeiding av campingplass, og i 1998 åpner vi :www.aurdalcamp.no

Det har i denne perioden vært lite tid til båtene på grunn av campingens gjøremål, men nå som vi har fått det meste på plass, vil vi ta opp igjen arbeidet med å restaurere båtene. Vi har tenkt å bruke dem til turkjøring av campingens gjester og andre interesserte på den 17 km lange  Aurdalsfjorden. Nyere dieselmotorer må til, og kanskje overbygg som verner mot vær og vind.  En gammel drøm skal bli virkelighet!!!

Til slutt, litt historie om tømmerfløtninga i Bægnavassdraget :
Bægna Elv`s Fellesfløtning ble grunnlagt av private skogeiere, men da vass-draget ble regulert, ble reguleringsforreningen (Foreningen til Bægnavass-dragets Regulering) med i styret og overtok i 1950 driften av tømmerfløtningen, med Ole Eid i spissen. 1969 var siste året for fløtning helt fram til Sperillen. Fra da av og fram til 1972 ble tømmeret fløtt ned til demningen i Bagnskleiva og lastet opp og kjørt vekk på tømmerbiler.En epoke er slutt. Siden 1972 har det ikke vært tømmerfløtning i Bægna-vassdraget.

Aurdal 2010 12 01 Knut Ivar Sundet

I juni 2013 kom ett glatt mail:

Hei.
Båten OLA er på vannet !! Nå starter vi opp med båtturer ned til Farmen- gården hver lørdag og søndag framover. Vesle-Kari tar 20 passasjerer og Ola tar 15. Kom en tur til Norge og bli med på tur

Vennlig hilsen. Jan og Knut på Aurdal Fjordcamping

Nr 46 Ola t.v. med ägaren Knut Sundet och t.h Veslekari nr 167 av typen BV 15 ägd av Jan Opheim.  Foto fr 1995 genom Ståle Elverhøi

Tillverkningsskylten finns kvar ombord. Foto Knut Sundet nov. 2010.

    Båtarna vinterupplagda och ännu motorlösa vid Sundvold bru. Foto Knut Sundet nov. 2010.

Ola i Aurdal. Redaktionen gjorde en tredagarsresa till Norge under sommaren 2011 Här vid Aurdals camping hade det inte hänt så mycket med de två lidwallsbåtarna, men vi kunde konstatera att skroven var välmålade. Foto red 2011-06-28

Red Mats dokumenterar BVV 10 Ola . Foto Red 2011-06- 28

Sittruffen på Nr 46. Inte mycket plats men kanske ett väderskydd bättre än ingenting. Skulle knappast ha accepterats idag! Foto Red 2011-06- 28 Aurdal.

Nå er vi i full gang med båtturer på Aurdalsfjorden. På denne turen hadde vi 16 passasjerer på Ola. Med vennlig hilsen Jan og Knut juni 2013

Ola gör utfykter från Aurdals camping till inspelningsplatsen för norska Farmen sommaren Foto genom Jan og Knut 2013 06 15

Från Jan og Knut fick vi detta tidningsurklipp som visar hur bra det är att satsa på gamla flottningsbåtar. Faksmil fr 27 juli 2013.

Numer står båtarna väl skyddade under vintern. Foto Alexander Ytteborg  2017 10 27

Upprinnelsen till upptäckten av Lidwalls båtarna nr 46 och nr 167 är ett e-brev från Ståle Elverhøi som lyder som följer: Ståle är fortfarande vår flitigaste spanare i Norge vilket redaktionen är mycket tacksam för

Hei Anders

Sender deg et bilde som jeg fant i ei bok som heter "Innsjøbåtar i Valdres". Det er bokens forfatter Kai Svensson som har fotografert i 1995. Sitat fra boken: "Jernbåtene VESLEKARI og OLA kom til Aurdalsfjorden i Nord-Aurdal i 1963. Det var Begna Elvs Fellesfløtningsforening som kjøpte inn båtane for å bruke de i tømmerfløytinga på Aurdalsfjorden. Båtene hadde tilhørt Mathiesen Eidsvold Verk og gått på Hurdalssjøen. VESLEKARI er bygd i 1952 og er 30 fot. OLA er bygd omlag 1947 og er på 23 fot. Da båtane kom til Nord-Aurdal fikk VESLEKARI ny motor, en tosylindra FM 12 hk. OLA fikk da gamlemotoren til VESLEKARI, en Seffle 15 hk. Båtane ble brukt i tømmerfløytinga på Aurlandsfjorden fram til 1969"

Ser ut til å være en BVV 10 og BV 15? Disse to båtene er i dag under restaurering, jeg skal ta kontakt med eierene og tipse dem om hjemmesiden til Lidwall-båtar.

Du sendte meg for en tid tilbake leveranslistan på byggenr 48-69. Interessant lesning, jeg ser at nr.62 ble levert til Røros. Så jeg kontaktet Ole Jørgen Kjellmark,eieren av
nr.82. Han hadde ikke kjennskap til nr.62, men skulle undersøke saken.
Hvis det ikke er for mye jobb for deg, kunne det vært interessant å få tilsendt ytterligere fra leveranslista, gjerne komplett.

Mvh Ståle Elverhøi
-som har mistanke om at CASTOR er nr.63:)

Ståle tog kontakt med båtarnas ägare och några dagar senare fick vi ett nytt e-brev från Knut Sundet og Jan Opheim 

Hei.

Har snakket med Ståle Elverhøi på tlf, og kan bekrefte at båtene er tatt godt vare på og skal restaureres og brukes til turisttrafikk på Aurdalsfjorden. Vi eier og driver Aurdal Fjordcamping. Jeg har vært inne på www.lidwallsbatar.se og gjenkjenner Ola som en BVV10 og Vesle Kari som en BV15. Jeg skal sende bilder og flere data på båtene med det første.Det stemmer at det satt en Seffle motor i BV15 båten og den er tatt vare på ( restaurert i 1995 med god hjelp av Bruse på Sefflefabrikken ). Motoren i BVV10 båten eksisterer desverre ikke. Dette var "skøy" å få vite opphavet til båtene. Var det produksjonsnr. 46 på BVV10 og nr 167 .på BV15 ? Vi ser fram til å høre fra dere!! Se på heimesida vår:  

Vennlig hilsen Knut Ivar Sundet og Jan Opheim 

Lidwallsidan tackar Ståle Elverhøi, Knut Ivar Sundet och Jan Opheim  för bilder och uppgifter

 

 

 

 

 

Tillbaks