Tillverkningsnr 457 typ BVV 10 hette Ön 4 nu Kulan

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt med tillverkningsnr 457 till Umeå Flottningsförening, Skogens Hus i Teg den 27 februari 1961. Längd 6,1 m. bredd 2,3 m. Originalmaskinen var en BM-diesel typ 1051 på 11,5 hkr med tillverkningsnr 2339-1154. Vikt 2 200 kg. Båten levererades med ett kapelltak.

 

På övre Fryken i Torsby Foto genom Bengt Sandinge 1990

Kulan i Torsby småbåtshamn. Foto Håkan Larsson 2008 09 11

Från en av Lidwallssidans många spanare Håkan Larsson fick vi i juli 2015 bilder och brev från  om ännu en BVV-10 av den spantlösa variantan som lever och frodas ! Håkan skriver:

-Igår kväll var jag på besök hos min gode vän Erik H i Torsby för att titta på hans båtar.  Eriks första båt, ”Lärkan” är ursprungligen en varpbåt av okänt fabrikat, vilken har tillhört Umeälvarnas Flottningsförening och som har gått på Storsävarträsk. Eriks farbror var verkmästare vid den nämnda flottningsföreningens verkstad på ”Ön” i Umeå, och genom farbroderns förmedling lyckades Erik köpa sin drömbåt när flottningsverksamheten hade lagts ner. Varpbåtens spel var redan urtaget när Erik köpte båten, men den var försedd med en 25 hästkrafters tändkulemotor, en Bolinders W7.

Erik valde att bygga om den då helt öppna båten till en helt överbyggd, familjevänlig, semesterbåt. Erik tyckte om tändkulemotorn som företeelse, men inbyggd, inne i familjebåten blev motorns ljudnivå i längden enerverande. Via sin farbror kunde Erik förvärva en något modernare motor, en Bolinder-Munktell av typ 1053. Denna installerades och ljudisoleras väl. Med den nya motorn gjorde Erik och hans familj många och långa turer med ”Lärkan”, både på Frykensjöarna men också ute på Vänern.
”Lärkan” är fortfarande en omtyckt båt av Erik och hans familj, men redan i början av 1980-talet saknade Erik den gamla tändkulemotorns sköna gång.

Resultatet av denna längtan ledde till att han införskaffade ännu ett båtobjekt, denna gång ett helt tomt varpbåtsskrov från Umeå. Den här båten var en öppen BVV 10, tillverkad av Lidwall & Söner i Leksand. Med namnet ”Ön 4” hade den tjänstgjort som servicebåt i närområdet kring ”Ön” i Umeå. Medan den ännu var relativt ny hade båten, under transport, fallit av ett lastbilsflak och skadats svårt. Den dåvarande motorn, en liten heldiesel, demonerades, liksom backslag, axel och propeller, för att användas som reservdelar i andra liknande båtar.


Det var således att tomt skrov som Erik köpte omkring 1982. - Ett skrov som saknade drivanordning, drivlina och roder och som dessutom hade kraftigt stukade bottenplåtar. Erik, som är tandläkare till yrket och van att arbeta med fina toleranser, är även förtrogen med svets- och smidesarbeten. Han grep därför verket an och bytte ut de skadade bottenpartierna och installerade den gamla tändkulemotorn tillsammans med ny drivlina. Den lilla ”ruffen” i fören var ovanligt liten, varför Erik byggde på en ”övervåning” ovanpå den befintliga. Den nyrenoverade båten, som fick namnet ”Kulan” med hänsyftning till motortypen, blev nu en trevlig dagtursbåt för kortare utflykter på Övre Fryken.


Inför mitt besök i går kväll hade Erik putsat upp ”Kulans” tidigare övermålade tillverkningsskylt, på vilken man tydligt kan utläsa numret; 457. Jag bifogar färska bilder av ”Kulan”, som för tillfället står inomhus i ett välfyllt garage, men jag har även letat fram bilder från sensommaren 2009 som jag har tagit då båten låg i Torsby Småbåtshamn.

 

Kulans kula. Foto Håkan Larsson 2015 07 16

Bolinder W 7. Foto Håkan Larsson 2015 07 16

Det extra stuvfacket. Foto Håkan Larsson 2015 07 16

Den stiliga skylten som säger allt om båten. Foto Håkan Larsson 2015 07 16

Kulan i Torsby. Foto Håkan Larsson 2008 09 11

Tillbaks