Tillverkningsnr 454 typ BV 20

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Graningeverken, Forsse Bruk den 7 november 1961. Längd 9,00 m. Bredd 2,85 m. Motorn var en BM typ 1113 på 42,5 hkr med tillverkningsnr 5995. Båten hade ett varpspel typ SM 30 för 1000 meters 14 mm lina. Bordläggningsplåten var 5 mm tjock men i bogarna byggdes båten i 6 mm plåt. Propellerdiametern var 850 mm och runt den monterades en korg som skydd. Totalvikten var 6 500 kg.

Båten var enligt tillverkningskortet byggd med styrhytt. Denna båt var påbörjad utan beställare under slutet av 1960 och det finns antecknat att den skulle sjösättas för provning. Meningen är sedan struken på tillverkningskortet, och istället finns antecknat att sjösättning skett och båten provats tillsammans med representant från kunden. Detta borde ha skett i oktober 1961.

Det är allt vi känner till om denna båt. Som vanligt är alla tips välkomna

Tillbaks