Tillverkningsnr  45  BV 15  hette  Balder

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Iggesunds Bruk AB för Härjån och Blädjans Flottningsförening i Sveg den 28 Februari 1949. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Seffle tändkulemotor typ S18 BF på 20 hkr med motornummer 6471 Båten var utrustad med varpspel typ SM 20. Båten levererades helt öppen med ett litet fördäck. Vid leveransen var båten försedd 6 st kapellbågar för ett tygtak.

Flottningen på detta vattendrag slutade redan 1968 och båten förvärvades då av Pelle Sjöström som kört båten på Härjesjön redan under flottningstiden. Den var då helt i originalskick och Pelle körde ibland turer på sjön. Minnesgoda sagesmän berättar om fullsatta turer med fest och dragspelsmusik ombord.

Omkring 1978 köptes båten av William Jonsson Han flyttade båten till Rätansjön i Lillhärdal och körde första året med kulmotorn. Kommande år byggde han om båten helt. En plåtöverbyggnad tillkom med totalt 13 rutor. Skrovet isolerades på insidan och en inredning av husvagnstyp byggdes. Kulan – som gick som en klocka – byttes mot en Mercedesdiesel. Allt detta tog 9 månader.
1985 kom båten att säljas till Filsta Trädgårdar som ligger vid Storsjöns strand.  Under den perioden är oklart vad som händer med Balder men för ca 10 år sedan sliter sig båten i en höststorm och driver upp på land. Båten kom att bärgas av Tobias Kristoffersson från Östersund som sätter in en ny motor. Efter en kort provtur bjuder Tobias våren 2014 ut båten på Blocket .se

Detta gör att red kommer i kontakt med både säljaren Tobias K och senare även William J som byggde om båten och då kan vi också identifiera den på ett riktigt sätt. Ytterligare en BV-15 som finns kvar och är säkert identifierad.


Foto Tobias Kristoffersson september 2013

 

Tillverkningsdokumentet. Från Lidwallssidans arkiv

 

Foto Tobias Kristoffersson september 2013

Ser ni de ursprungliga bänkkonsollerna under den nuvarande träbänken ? Och de små rören på spanten där styrvajern gick från början ? Det är typiskt för en Lidwallsbåt. Foto Tobias Kristoffersson september 2013

Vågbrytaren är helt klart original. Foto Tobias Kristoffersson september 2013

Aktern, samma sak här. Den är typisk för en BV-15. Foto Tobias Kristoffersson september 2013

Fördäcket. Det är typiskt för en Lidwallsbåt. Foto Tobias Kristoffersson september 2013


Samma sak gäller aktern med den utan påliggande hjärtstocken o rodret. Det är typiskt för en Lidwallsbåt. Foto Tobias Kristoffersson 2014-04-10

Aktern under VL är typiskt för en Lidwallsbåt. dock ej bronspropellern. Foto Tobias Kristoffersson september 2013

Foto Tobias Kristoffersson. 2014-04-10

Foto Tobias Kristoffersson. 2014-04-10

 

 Red vill givetvis ha mer kunskap om båten, dels under flottningsperioden, dels perioden i Storsjön fram till bärgningen för ca 10 år sedan. Men vi kan slå fast att vi återfunnit BV-15 nr 45

 

Tillbaks