Tillverkningsnr 394 typ BVB 4 nu Knuff av Valdemarsvik

Lidwall & Söner AB levererade denna lilla bogserbåt till Boxholms bruk i Boxholm den 22 januari 1959 Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Den ursprungliga motorn var en luftkyld Petter Diesel typ PH-1 med nr 1860 på 7,5 hkr som tillhandahölls av beställaren.Troligt att den tidigare suttit i en träbåt som fallit för åldersstrecket.
Båten hade inget varpspel och benämns som "avsedd som strömbildningsbåt" i leveransdokumentet. Den är av den spantlösa typen som togs fram i mitten av 1950 - talet.
B. Hagström slutmonterade båten som visade sig väga 875 kg i traversen mot framräknade 850 kg

Båten brukades vid ett sågverk i norra delen av sjön Sommen. Runt 1990 blev båten övertalig vid sågen och såldes till en privatperson vid Sommen. Vid millenieskiftet förvärvades båten av Leif Erixon. Vi fick kännedom om båten då den i november 2014 var tillsalu på Blocket. Båten har troligen inte varit i sjön på länge och motorn förvarades inomhus. Det var genom att gå igenom våra listor på BVV-4 / SV- 3 båtarna som denna båt kunde identifieras säkert. Tillverkningsskylten rapporterades återfunnen i januari 2015 . Båten saknar ratt utan är försedd med spakstyrning på BB sidan. Tack till Leif Erixon för bild och upplysningar.

 

Nr 394 omkring 2004 Foto Leif Erixon

Nu åter i sitt rätta element. Så stilig! Knuff i Valdemarsvik. Foto Hasse Engström 2017 05 25

En bild på den renoverade motorn ger en vink om båtens kommande standard. Foto Hans Engström i januari 2015.

Båten såldes i december 2014 till Hans Engström i Valdemarsvik  som kommer att renovera båten. Denna lidwallsbåt kommer att bli unik då den vunnit inträde i Valdemarsviks Träbåtförening och har därför en tryggad kajplats inne i staden bland alla fina träbåtar. Något som är lite av ett signum för staden och som de styrande värnar om. Hans fick i januari 2015 igång motorn och nu återstår skrovet som tarvar en del plåtjobb innan bälstring och målning. Spakstyrningen skall behållas intakt. I maj 2017 kunde den topprenoverade båten sjösättas i Valemarsvik.

Skylten har fått en uppdatering. Foto Hans Engström i april 2015.

 

Efter blästring kommer plåtbyte. Foto Hans Engström 2015 05 06 .

Skrovet lackat och klart Foto Hasse Engström 2015 06 25

Utmärkt detaljarbete Foto Hasse Engström 2015 06 25

Skrovet lackat och klart även invändigt. Foto Hasse Engström 2015 06 25

Ett roder skulle hjälpa upp manöverbarheten och det kommer. Foto Hasse Engström 2015 06 25

Så där, nu är det på plats. Foto Hasse Engström 2016 06 02

Dubbelkomando Spakstyrning och rorkult. Foto Hasse Engström 2016 06 02

Lite durkar och sen är det dags Foto Hasse Engström 2016 06 02

Klar att knuffas i. Namn och adress påmålat! Foto Hasse Engström 2016 06 21

Foto Hasse Engström 2016 06 21

Nu när man ser va någonstans den går, påmålas här vattenlinjen. Foto Hasse Engström 2016 09 12

Knuff på lätten. Foto Hasse Engström 2016 09 12

Knuff i Valdemarsvik. Foto Hasse Engström 2017 05 25

Tillbaks