Tillverkningsnr 389 typ BVV 10 namn Reservbåten nu Skôrpa

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till den 22 april 1960 till Värmlands Förenade Skogsägare i Säffle.

 

Skôrpa bogserar utanför Kollsberg 1987 Foto Håkan Larsson

Vi låter skepparen emeritus Håkan Larsson själv stå för faktarutan om sin lilla bogserare:

-Byggd som varpbåt 1960 av Lidwall & Söner i Leksand med tillverkningsnummer 389. Beställdes av Fryksdalens Flottningsförening, men med leverans adress Värmlands Förenade Skogsägare – Industri AB Säffle. Typ BVV 10, mått: 6,1 x 2,3 m. Utförd enligt ritning 4-3681 men med en ”extra utbyggnad i aktern enligt skiss”. Beräknad totalvikt vid leverans: 2000 kg. Motor: Bolinder-Munktell, typ 1051 BR nummer 2214-1459. Effekt: 11,5 hk vid 1500 varv/minut. Försedd med elstart och radiatorkylare. Backslag med reduktion 2:1. Spel av typ SM 7. Ombyggd till bogserbåt 1971. Ny motor: Volvo-Penta MD 3 nr 153, monterad 18/3 1971. Motoreffekt 36 hk. Mekaniskt backslag med reduktion 3,42:1. Samtidigt demonterades varpspelet och ersattes med bogserkrok på stativ.

Ritningen. Håkan Larssons samling

Och här har vi fakturan/packsedeln . Den ger vid handen en del intressanta fakta: beställningsdatum den 8 februari 1960, leveransdag 22 februari 1960. Rena Liberty-produktionen! Red tror att skrovet låg på lut på verkstadsgården när ordern kom. Undan gick det i allafall. Foto Lars Larsson som forskar vidare i Fryksdalens FF;s arkiv

Vid inköpet 1980

Utan hytt under våren 1981

Upprustad och med ny färgsättning våren 1981

Båten användes i många år vid Hällsbäcks sågverk norr om Säffle. Det är okänt om båten hade något speciellt namn vid denna tid. När virkessorteringen vid Hällsbäcks sågverk hade byggts om till landsortering omkring 1978 blev båten överflödig och överfördes till Tossebergs såg i Stöpafors, norr om Sunne. Båda sågverken ingick då i Vänerskogskoncernen. Vid Tosseberg blev båten benämnd ”Reservbåten” eftersom sågverket sedan tidigare hade en annan före detta varpbåt som ordinarie bogserbåt. Driften vid Tossebergs såg avvecklades efter en förödande brand i början av år 1980.

Såld 17/12 1980 till Håkan Larsson, Torsby. Upprustad under påföljande år och omändrad till fritidsbåt. Åter utrustad som bogserbåt 1983. Därefter använd både som fritidsbåt och som aktiv bogserbåt.

På våren 1984 förlängdes båten med 80 cm, då den tidigare platta akterspegeln försågs med en tillbyggnad med rundgattad form".

Månne var detta då Sveriges minsta isbrytare i aktiv tjänst? Platsen är Hänsjön, en mindre insjö strax norr om Torsby.

Anledningen till att Skôrpa fick prova på som isbrytare var att hon hade hyrts av ett litet fiskodlingsföretag som hade sin laxodling i Hänsjön. Deras försäkringsbolag krävde att de skulle ha ”en mindre, isgående bogserbåt beredd under islossningen”.

Skôrpa i tjänst vid timmeravlägget i Björnidet, Fryken 1987

Skôrpa i tjänst vid timmeravlägget i Björnidet, Fryken 1987

Text och alla foton. Håkan Larsson.

 

Red tackar Håkan för bilder och ett utmärkt redaktionellt arbete!

Läs mer om Skôrpa på Tugboatlars sida innehållsrika hemsida

Tillbaks