Tillverkningsnr 389 typ BVV 10 Reservbåten Skȏrpa


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till den 22 april 1960 till Värmlands Förenade Skogsägare i Säffle. Priset var 14 796 kr. Båten beställdes av Fryksdalens Flottningsförening med leveransadress Värmlands Förenade Skogsägare Industri AB Säffle. Längd 6,1m Bredd 2,3 m. Utförd enligt ritning 4-3681 men med en ”extra utbyggnad i aktern enligt skiss”. Beräknad totalvikt vid leverans: 2000 kg. Motor: Bolinder-Munktell, typ 1051 BR nummer 2214-1459. Effekt: 11,5 hk vid 1500 varv/minut. Försedd med elstart och radiatorkylare. Backslag med reduktion 2:1. Spel av typ SM 7.

Båten användes i många år vid Hälsbäcks sågverk norr om Säffle. Det är okänt om båten hade något namn vid denna tid. När virkessorteringen vid Hälsbäcks Sågverk flyttade upp på land runt 1978 blev båten överflödig och flyttades till Tossebergs Såg i Stöpafors, norr om Sunne. Båda sågarna ingick i Vänerskogkoncernen. Vid Tosseberg kallades båten Reservbåten eftersom sågen redan hade en varpbåt i drift. Sågen i Tosseberg brann ned i början av 1980.

Båten såldes 17 dec 1980 till Håkan Larsson i Torsby. Rustad och ändrad till fritidsbåt 1981. Ny motor: Volvo-Penta MD 3 nr 153, monterad 18/3 1981. Motoreffekt 36 hkr. Mekaniskt backslag med reduktion 3,42:1. Samtidigt demonterades varpspelet och ersattes med bogserkrok på stativ. Ombyggd till bogserbåt av Håkan Larsson 1983.

På våren 1984 förlängdes båten med 80 cm, då den tidigare platta akterspegeln försågs med en påbyggnad med rundgattad form. Under slutet av 1980 -talet brukad i olika sammanhang både som fritidsbåt och bogserare. Sedan 1989 upplagd med krånglande backslag.I ursprungligt skick  med styrhytt Foto Håkan Larsson 1980 12 22

Och här har vi fakturan/packsedeln.
Den ger en del intressanta fakta vid handen: beställningsdatum den 8 februari 1960, leveransdag 22 februari 1960.
Rena Liberty-produktionen! Red tror att skrovet låg på lut på verkstadsgården när ordern kom.
Undan gick det i alla fall. Foto Lars Larsson


Utan hytten. Foto Håkan Larsson  våren 1981


Sjösättning efter målning i Frykens FF:s färger Foto Håkan Larsson 1981


Håkan Larsson backar ut vid sågen i Torsby Foto genom Håkan Larsson 1981


Med styrhytt och skorsten Foto genom Håkan Larsson runt 1983


Här med ny färgsättning likt de större bogserbåtarna på Fryken, Svart skrov med gula lister.
Anledningen till att Skôrpa fick prova på som isbrytare var att hon hade hyrts av ett litet fiskodlingsföretag som hade sin laxodling i Hänsjön.
Deras försäkringsbolag krävde att de skulle ha ”en mindre, isgående bogserbåt beredd under islossningen”.
Foto genom Håkan Larsson våren 1987

 
Skôrpa bogserar utanför Kollsberg 1987 Foto Håkan Larsson


Skôrpa i tjänst vid timmeravlägget i Björnidet, Fryken 1987

Stort tack till Håkan Larsson för bilder och ett utmärkt redaktionellt arbete !!

Läs ännu mer om Skôrpa genom att kicka på denna länk till en innehållsrik hemsida!  Tugboatlars sida

Tillbaks