Tillverkningsnr 388 typ BV 20  Nr 104 Växnan nu troligen Smångan

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt Ljusnans Flottningsförening, Bollnäs den 5 mars 1959. Längd 9,50 m. Bredd 2,85 m. Motorn var en BM typ 1035 på 35 hkr med tillverkningsnr 11611 - 1099. Båten hade ett varpspel typ SM 30 för 1000 meters 14 mm lina . Bordläggningsplåten var 5 mm tjock och i fartygskvalitét. Hos Ljusnans Flottningsförening hade båten nr 104. Båten byggdes enligt tillverkningskortet med ruff och styrhytt. Ruffen skulle isoleras med bilsonite och förses med 2 enkla britsar, 1 bord 2 hyllor samt plåthylla för gasolkök. Båtens totalvikt var beräknad till 6 500 kg

 

Växnan i sina ursprungliga farvatten runt 1964 09 13 . Foto i Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska Musets arkiv

Växnan. Om du tittar noga ser du att spelvajern akter om båten är spänd.
Foto Bernt Fogelberg 1965 06 15 i Lars Brolins samling .Slutflottat för Växan ?!  Foto 1968 04 13  Bernt Fogelberg samling  i Sjöhistoriska Musets arkiv.

På detta foto taget 1968 vid Ropsten i närheten av Stockholms frihamn ses ytterst Telningen nr 90 Byggd 1951 i Stagården, Bollnäs för Ljusnans Flottningsförening. 7,1 meter lång. 18 hkr. och Växnan nr 104 t.h. Byggd 1959 på Lidwall & Söner i Leksand tillverknings nr 388 för Ljusnans Flottningsförening 9,0 x 2,8 meter. Foto Christer Samuelsson 1968 09 28 .

Båtarna är vid fototillfället ovan sålda till konsortsiumet Lidingöbroarna som byggde den nya Lidingöbron. Växnan hade då en starkare motor, en Bolinder BR 1113 på 41 hkr. Nästa gång båten kommer till reds kännedom är runt 1985 och då finns hon vid Fors kraftstation i Dalälven där hom brukats till något entrepenadjobb. Den stora styrhytten är då borta, motorn står helt öppet men förruffen är kvar. I den ruffen finns en stol märkt nr 104 och Mats Norell förvärvar båten men säljer vidare till en annan Borlänge bo - Leif Grönhagen - som i sin tur säljer tomma skrovet det till Präst Börje Andersson i Borlänge. . Det är först nu i januari 2016 som redaktionen får bekräftelse på vårt tidigare att antagandet att nuvarande Smångan är BV 20 nr 388 och just genom stolen som Mats Norell fortfarande har i sin ägo.

Skrovet var i dåligt skick och att Börje bytte ut ca 30% av skrovplåten. Han byggde ny överbyggnad, fördäck och ångpannan mm mm. Båten byggdes om till en ångdriven nöjesbåt som gick på Dalälven och sjön Runn. 1999 fick Smångan en rundad slupakter varvid totallängden ökade till 10,0 meter. Senaste året båten brukades var runt 2003.

 

Smångan på väg till Torsång i juli 1990 Obs den platta aktern foto Red

Smångan på väg till Torsång från Runn i juli 1990 foto Red

Smångan på ångbåtsdagen i Torsång i juli 1999 foto Red

Smångan i Torsång midsommarafton 2000. Aktern påbyggd och båten är därför numera 10 m lång. foto Red

Smångan i dag. foto Lars Dikander 2010

Ångmaskinen var från början en äldre, encylindrig men byggdes efter några år om till en tvåcylindrig sk compound maskin. Den ursprungliga cylindern kompletterades av en egentillverkad cylinder. Pannan är av typen rörpanna (Haraldpanna) där elden går runt rören istället för igenom. Detta medför en mindre vattenvolym och därmed en snabbare uppstart.

Smångan i dag. Ångmaskinen foto Lars Dikander 2010

Båten har varit upplagad sedan 2003 och är till salu. Vid intresse ta kontakt med Jerk Eriksson, Kårtylla 221. 781 94 Borlänge Tel. 0243-60370, eller 070-303 31 28

 

 

Tillbaks