Tillverkningsnr 384 typ BV 15 hos LFF nr 105, Marmen I senare Albertina

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs den 8 april 1959 och som det står för Bergvik . Längd 7,50 m. Bredd 2,50 m. Motorn var en BM typ 1052 på 23 hkr med tillverkningsnr 8402 - 1467. Båten hade ett varpspel typ SM 10 . Bordläggningsplåten var 5 mm tjock. Motorn var utrustad med elstart och båten hade elektrisk länspump. Hos Ljusnans Flottningsförening hade båten nummer 64

Båtens utförande var med styrhytt enligt tillverkningskortet. Den började byggas osåld och stod säkert som färdigt skrov på Lidwalls verkstadsgård åtskilliga månader innan beställningen från L.F.F. kom. Ibland byggde man skrov till storsäljare för lager för att jämna ut sysselsättningen. Men oftast rörde det sig om BVV 10:or. Båten gick till att börja med på sjön Marmen men flyttades senare ned till Ljusne. 1968 såldes båten vidare till Kilafors Trävaru AB. Vad den hadför funktion i Kilafors känner inte red till men 2003 finns båten i Svensk Muddrings AB's ägo i Gävle. Då är styrhytten ombyggd och förkortad. 2007 är styrhytten förnyad och friborden förhöjda. Båten används till djupmätningar av muddrande områden som så kallad rambåt.

 

Tillverkningskortet Reds samling

Marmen I i sjön Marmen 15 sept 1964. Motorn stod inne i hytten. Inte konstigt att den senare kortades för att slippa det värsta oljudet.
Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska museets arkiv. Stockholm

I Ljusne 8 juli 1967. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska museets arkiv. StockholmUpplagd i Ellervik väl inpackad. Foto Bernt Fogelberg 1968 04 13  i Sjöhistoriska museets arkiv. Stockholm

Albertina i Gävle vid Gerdavarvet där Svenska Muddrings AB låg med sina pråmar och mudderverk. foto Red 13 juli 2003

Albertina i Gävle vid Gerda varvet. Styrhytten kortad. foto Red 13 juli 2003

Albertina i Gävle maj 2007. Foto Christer Samuelsson

Albertina i Gävle maj 2007. Foto Christer Samuelsson

Albertina lastad på pråm vid Hornsberg i Stockholm. Här utförde Svenska Muddrings AB stora bottenarbeten i samband med att det tidigare industriområdet skulle bebyggas med bostäder. Därefter ( omkring juli 2007 ) såldes företagets stora mudderverk och kringutrustning till St Petersburg, Ryssland. I köpet ingick även Lidwallsbåten nr 384 varför det inte är troligt att detta Leksandbygge någonsin kommer att återkomma till Sverige. Foto Red 2007 04 01.

Uppgifter från Håkan Larsson - Svenska Muddrings AB, Bernt Fogelbergs anteckningar på baksidan av sina bilder och Reds efterforskningar i Lidwallssidans arkiv.

Tillbaks