Tillverkningsnr 371 typ BB som ännu heter Hallsta I

Lidwall & Söner AB levererade denna motorbogserare till Holmens Bruk och Fabriks AB den 24 juli 1958 . Längd 11,50 m. Bredd 3,50 m.Vikt 11,3 ton. Motorn var en Albindiesel på 120 hkr. Senare bytt till en Volvo TMD 100 på 256 hk. Båten utfördes som heldäckad med nedsänkt akterdäck. Propellerdiametern var 1300 mm. Båten såldes 1987 till Sven Olsson, Hallstavik som sålde vidare 1989 till Noås Muddrings AB, Örnsköldsvik, senare ombildat till Noås-Nordmuddring AB. Den romerska ettan är utbytt mot en arabisk dito. Uppgifter om båtens senare historia från Bengt Westin via tugboatlars hemsida där det också finns bilder på båten

Båten är ännu i trafik och ägs förmodligen numera av Frog dykeri

 

Foto 2011 06 01 Christer Samuelsson
Som de flesta av Lidwalls båtar provkördes även Hallsta I i Österdalälven. Fotot från juli 1958 förekommer i ett reklamblad. Det är troligen förklaringen varför namnet inte är påmålat.
 Det står uttryckligen i leveransbladet att namnet skall målas enligt kundens anvisningar vilket ses utfört på bilden medan.

Mora Tidning 1958 07 25 Klipp i Olle Lidwalls samling

Hallsta I sjösatt i Hallstavik ? I bakgrunden tankfartyget Bellona. Foto fr. Lidwalls arkiv.

Hallsta I i Hallstavik - 24 juli 1967. förefaller ha lika färgsättning som på de svart-vita bilderna ovan.
Observera rederimärket på den numera borttagna skorstenen. Foto Lars Brolin.

Hallsta I och Trafik i Hallstaviks småbåtshamn 1988 Foto Sven Olsson

Två fina bilder från gissningsvis 2006 inkom till redaktionen från Håkan Sundström under våren 2016

En bild på Hallsta vid muddringsarbeten i Holma hamn utanför Husum. Foto Håkan Sundström ca2006

En bild på Hallsta med mudderpråm vid muddringsarbeten i Holma hamn utanför Husum. Foto Håkan Sundström 2006 ca.


Färskare bilder på Hallsta 1 från vår ovärderlige spanare Christer Samuelsson! Hon passerar Nacka strand 2011 06 01 kl 21,45 på utgående från Stockholm bogserande en pråm, Christer som vanligt på hugget med kameran.

Foto 2011 06 01  Christer Samuelsson

Foto 2011 06 01 Christer Samuelsson.

Tillbaks