Tillverkningsnr 370 typ BB

Lidwall & Söner AB levererade denna Bogserbåt till Skogstorps Sågverk, Igelsta Trävaru AB i Hjälmaren den 5 juni 1958. Längd 10,00 m. Bredd 3,00 m. Motorn som ännu sitter i båten är en BM typ 1054 med tillverknings nr 2165. Maskinen kom från kunden. Så gjorde även ratten av ek och propelleraxeln varför vi kan anta att dessa delar kom från båtens föregångare vid sågen.

Nr 370 i Oxelösund.. Foto Gunnar Axelsson i juni 2012.

 

Några år på 1970-talet lånades båten ut till Östra Hjälmarens Motorbåtklubb. Klubben använde den vid utprickning av farleder i Östra Hjälmaren, ett arbete som sågverket tidigare skött. Runt 1977 fick klubben överta BVV-10 nr 254 för samma arbete. Foto 1976 från ÖHMBK.s arkiv genom Bengt Olsson

 

Båten byggdes som en ren bogserbåt i plåt av fartygskvalité för inre fart. Stäven var isförstärkt i 6 mm plåt. Ruffen skulle innehålla två bänkar och ett fällbart bord. Båten var till och med försedd med värmepanna av typen Källar-Norah. Totalvikten var beräknad till 8 ton.

 

En faxmil från Tidningen Länspumpen nr 4 2007 ur red samling.

När det var slutbogserat vid sågen kom båten att hamna på land där den förvärvades av en privatperson. 1994 köpte Viktor Larsson båten för att ha den som dykbåt i Stockholm skärgård. Han var förtjust i båten som var som en minibogserare, men inte riktigt lämplig som dykbåt. Viktor modifierade några luckor som inte var vattentäta, i övrigt behöll han båten som den var. Han sålde den runt 1999 till en okänd i Oxelösund och där är båten ännu kvar idag, aug 2012.

 

Annons på båten runt 1999 Reds Samling

I Oxelösund . Foto Bengt-Olof Lindgren 9/3 2007

I Oxelösund Foto Bengt-Olof Lindgren 9/3 2007

Nr 370 i Oxelösund.. Foto Gunnar Axelsson juni 2012.

Häradskär, Valdemarsvik Foto Eric Hektor 2016 07 14

 

Tillbaks