Hamnarbetsbåt nr 368 typ BB12 R heter Sandskär

Lidwall & Söner AB levererad denna hamnarbetsbåt till Västerås stad och dess hamnförvaltning den 30 april 1958. Längd 7,50 m. Bredd 2,50 m. Båten ser än idag ut som vid leveransen. På leveranskortet, som ni kan läsa nedan står att kunden höll med motorn och startbatteriet. Motorn, som troligen sändes upp till verkstaden i Leksand var av typen BM 1053 Rb på 35 hkr vid ett varvtal av 1500 v/min.

Detta var den första i en lång serie hamnarbetsbåtar. Ett välkommet tillskott när flottningen så småningom ebbade ut.

Sigvard Lidwall håller i trossen på nr 368 Sandskär i samband med provtur och fotografering medio april 1958 i Österdalälven vid Övermo by nedanför verkstaden.

En bild från samma tillfälle i Svenska flottleds Förbundets Årsbok 1963. . Från Lidwallssidans arkiv. 

Leveranskortet

 

Detta var en av de båtar vi efterlyst bilder av på vår nyhetssida. När vi startade lidwallsbatar.se fick vi uppgift om att båten fanns kvar i Västerås men var magasinerad inomhus och ej möjlig att fotografera. Redaktionen besökte Västerås hamn i maj 2011 men då syntes inte Sandskär till. Den 16 nov 2011, fick vi dessa bilder på Sandskär från leksandsbördige Olle Bröms, tidigare ångbåtseldare/däckskarl på flottningsbåtarna på Siljan. Det är extra roligt att se att båten nu är i sitt rätta element och förefaller vara väl underhållen. Visst är hon snygg !


Sandskär i Västerås hamn Foto Olle Bröms 2011 11 12

Sandskär i Västerås hamn. I bakgrunden stadens stolta bogserare Bore byggd 1962 i Landskrona, Bore har en Nohab 6 cyl 2T dieselmotor på 1.260 Ehk ( 925 kW ) Foto Olle Bröms 2011-11-12.

Olle skriver i ett e- brev till redaktionen att han sett tillverkningsskylten ombord men att den är så pass övermålad att det hindrat honom från att kunna läsa det instansade numret och båttypen. Red är dock säker på att Olles bilder visar just nr 368. Foto Olle Bröms 2011-11-12


I oktober 2017 dimper denna fina bild från 1971 in på vår Facebooksida via Hansi Ohlsson.
Bengt Nywall fyller i med detaljerna att bilden togs vid färjkajen i Västerås. Huset är gamla tullhuset

Foto från Sjöhistoriska Museeet fotograf Kjell- Ove Mattsson


 

Tillbaks