Tillverkningsnr 351 hette Herrselet

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt den 28 februari 1958 till Krångede AB. Längd 7,45 m. Bredd 2,40 m. Motorn var en Bolinder Muktell typ 105 BR på 23 hkr. Spelet var var typ SM -20. Det är troligt att den trafikerade Faxälven. Båten var av en speciell typ, kallades spelbåt och har påfallande V-botten samt en överbyggnad som var öppen akterut. Båten var inte ritad i Leksand, troligen av Rossöns Mek. Verkstad AB. Beställningen till Leksand och Lidwalls tyder på att verkstaden i Rossön som ägdes av Ångermanälvens Flottningsförening och vanligtvis byggde denna båttyp, hade sin kapacitet fullutnyttjad.

Foto på nr 351 Herrselet i Lidwalls samling Leksands Lokalhistoriska arkiv troligen sommaren  1958

Båten infogades snart i Ångermanälvens Flottningsförenings stora flotta om totalt ca 200 st båtar.
Märkning på hytten är enligt ÅFF's standard. 144MV = motorvarpbåt nr 144, 58 = byggåret och sen båtnamnet.
Foto Bernt Fogelberg i Strömsunds distrikt 1966 09 22

 

Det går inte att ta miste på pollare typ 618. Foto Bernt Fogelberg i Strömsunds distrikt 1966 09 22

När flottningen på Faxälven upphörde båten tog båten så klart vägen någonstans, frågan är bara vart? Kanske finns hon ännu uppe i norr? Kanske är hon skrotad. Redaktionen mottager tacksamt fler uppgifter.


Tillbaks