Tillverkningsnr 345 typ BVV 10

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt den 11 Juni 1958 till Holmens Bruk AB i Norrköping. Längd 6,1 Bredd 2,3. Motorn var en Seffle typ S15 BFV  på 10 hkr med motornr 9434. Varpspelet var av typen SM 7 för 8 mm lina  Båten var den första BVV-10 med det moderna spantlösa skrovet som byggdes enligt ritning 4-3681.

I april 2022 fann vår spanare Jan Hektor båten på en blästerfirma utanför Linköping. Det förefaller att båten har blästrats men arbetet avslutats med tanke på skicket. Red tror att båten har varit försedd med ett vassklippningsaggregat. Ägdes vid blästringen av ett företag i Linköping men blev liggande och såld till ett företag i Norrköping. Vidare forskning pågår

Påbörjad blästring. Foto Jan Hektor 2022 04 28

Tillverkningskortet. Notera "Räcket aktern tätat med plåt " Ses på åttonde bilden Tydligen var det ett öppet akterdäck från start, Foto red 2022 06 05

En hög styrplats. Foto Jan Hektor 2022 04 28

Skylten fanns på rätt ställe. Foto Jan Hektor 2022 04 28

Fritt att tolka men nu vet vi säkert. Foto Jan Hektor 2022 04 28

Nytt roder och korg runt propellern Foto Jan Hektor 2022 04 28

Nytt roder. Foto Jan Hektor 2022 04 28

Vassklipp!? Foto Jan Hektor 2022 04 28

Tillbaks