Tillverkningsnr 324 typ BVV 10 kallas nu Viktor

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Haparanda Biläffär i Haparanda den 26 mars 1957. Längd 6,40 m (idag 8.40 m). Bredd 2,20 m. Egentligen var det bara ett skrov med propellerhylsa och bränsletank samt spel för 600 meter 8 mm lina som sändes till Haparanda

Båten är en sent tillverkad BVV 10 i detta kantiga, ursprungliga, utförande. Vi känner inte till båtens historia eller vad den hade för arbetsuppgifter och vilka vatten den gick i. Tillverkningskortet på denna båt saknas i arkivet. Båten levererades utan maskin så antagligen höll beställaren med motorn. Klart är att överbyggnade tillkommit i norra Sverige. För ca 15 år sedan var båten uppställd på land vid Kalix traktormuseum. Därifrån köptes den av G. Malmquist i Järvsö som förlängde skrovet och överbyggnaden 2 meter. Sedan dess går båten på Ljusnan och angränsande vatten. En i reds tycke verkligt snygg förlängning.

Järvsö Foto Red april 1997.

Järvsö Foto Red april 1997.

Viktor i sitt rätta element Foto Red augusti 2009.

Viktor i sitt rätta element Foto Red augusti 2009.

Motorn är en B.M. Viktor därav båtens smeknamn Foto Red

Skylten sitter på akterskottet till hytten och är fullt läsbar. Foto Red.

Tillbaks