Tillverkningsnr 32 typ BVV 10. Björn nu Hyttbacken I

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Axel Bergkvist AB i Insjön den 17 april 1948. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 6190. Namnet var Björn. Båten sjösattes på leveransdagen "vid varvet" då den skulle gå i samma vatten som flyter förbi nedanför Lidwalls verkstad. Den användes för att rangera sågens timmer som förvarades i Insjön. För att kunna användas vintertid försågs fören med en ramm. Den gjorde båten något mer isbrytande än orginalet. Rammen sitter ännu kvar på båten.

Båten såldes runt 1973 av sågverket till en privatperson som förlängde henne med ca 1 m och byggde en hytt i aktern. Båten såldes vidare omkring 1995 till Dalfors där den blev fritidsbåt och befor sommartid sjön Amungen. Båten namndes Hyttbacken I vilket syftar på hemmahamnen vid den gamla hyttruinen. Hon var 2019 i gott skick och drevs av samma kulmotor som vid leveransen men försedd med självstart.

Björn vid Norsbro sågverk framför å.f Norsbro 1965 03 06 Foto Bent Fogelberg i Sjöhistoriska Museets Samling

Björn bakom ångvarpbåten Norsbro på väg ned till sågverket med samma namn. Skorstenen på väg att fällas för passage under Jvg bron i Leksand. Foto Jan Christer Lund runt 1966 i Bengt Westins samling

Björn med ett litet timmerflot utanför sågen i Insjön 1955.
Den rökpelaren hade nog orsakat ett miljölarm idag.

På plats sedan 1948. Foto Red 2019 08 22

Björn vid Dalälvarnas Flottningsförenings varv i Övermo 1967 ned Norsbro hyvleri i bakgrunden .
Foto Bengt Strandberg från Sjöhistoriska Museets fotoarkiv

Björn vid Norsbro sågverk 1972 . Här syns rammstäven tydligt. Foto A. Winter

På ingång till Dalfors. Foto red 2001 06 XX

I hemmahamnen. Foto red 2001 06 XX

På tur på Amungen  Foto Red 2005 07 xx.

Orginalmotorn, nu med startmotor. Foto Red 2005 07 xx.

Åter i Dalfors hamn och tack för en trevlig tur. Foto Red 2005 07 xx.Det har tillverkats nya durkar, originalmotorn kvar ombord och... Foto Hans-Åke Zetterdahl 2019 06 19


.....Back to Basic, nedcabbat! Foto Hans-Åke Zetterdahl 2019 06 19Hans Åke fyrar på kulan Foto red 2019 08 22


Red kunde leverera några Seffle packningar och bjöds på tur med spanarsällskapet Fabrikörskan och Fabrikören samt red. Ta tillfället i akt och följ med en bit ut på Amungen.  Foto red 2019 08 22Iskniven!! Foto red 2019 08 22Åter vid hemmabryggan efter en fin tur på Amungen.
Foto red 2019 08 22

Tillbaks