Tillverkningsnr 313 typ BV 12 R  hette Mälardrottningen nu Tulka IV

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Mo & Domsjö AB i Örnsköldsvik den 26 april 1957. Båten byggdes odäckad  med styrhytt, förlängd vågbrytare och hade notchade spant. Motorn var av typen BM 1052 BR 57 och hade tillverkningsnr 3601. Den var försedd med självstart, dvs eldriven startmotor. Propellern hade en diameter av 575 mm och båten var försedd med ett spel av typen SM 10 som rymde 700 meter 12 mm lina.

Längd 7,50 m. Bredd 2,50 m. Båten byggdes extra tätspantad från stäven till midskepps i 5 mm plåt. Den var både längre och bredare än BV12 standard och kallads därför BV12 R. Att R:et står för rund akter har framkommit i januari 2018 då redaktionen ännu en gång företog ett trevligt besök i Lidwalls arkiv som numer återfinns i Leksands kulturhus. Se ritning nedan.

Det gjorde att vi har kunnat knyta ihop en båt som just har rund akter med detta tillverkningsnummer. Sven Olsson, bogserbåtsredare Hallstavik, hade i bakhuvudet att det fanns en styrhytt från en Lidwallsbåt som brukas som vedbod i Norra Roslagen, närmare bestämt i Fagerviken. Det allra bästa var att tillverkningsskylten satt kvar och var läsbar. Det gjorde att vi geografiskt kunde koppla ihop båten med styrhytten även om inte hela historien ännu var helt klar.

BV 12 R nr 313  i just Fagerviken. Det är vår spanare Sven Olsson i Hallstavik som kände igen timmeravläggningsplatsen. Stora huset till höger står ännu kvar. Foto okänt år i Leksands lokalhistorika Arkiv

När vi hade lagt ut bilden från Fagerviken fick vi ett e-brev från Karl-Åke

Hytten tillhör båten på bilden från Fagerviken. Den är på väg ut med en björkflotte från Modos flottläggningsplats här i Fagerviken. Den större lastbåten du ser längre bort är vid Fagervikens hamn där det anlöpte upp till ett femtiotal lastbåtar per år på femtiotalet och det pågick en bit in på åttiotalet. Det lastades ut träfiberplattor från Karlit vid  Karlholms Bruk, sågade trävaror från Elinge och Nyby Sågar. Gödning och säd lagrades i magasinet du ser framför lastbåten.

Det var min far som hade lastmaskinerna på flottläggningen så där har det varit jobb från 1957 till 1989. Hytten togs av någon gång på 70 talet eller slutet av 60 talet, men jag kommer inte ihåg om det var jag eller far som gjorde jobbet. Vi var flera som körde där men jag kan garantera att det är den båten vi tog av hytten på. Har försökt att kolla upp vem det är som är på båten.  Det kan ha varit närmsta grannen Börje Söderman eller flottläggningsbasen Alfons Sjöström. De är borta sedan många år. 

Med vänlig hälsning   Karl-Åke LöfströmGA ritning visar den ovanliga runda aktern. Utförd i dec 1955 av Carl Rodney Jonsson.
Reprofoto
Leksands lokalhistorika Arkiv

Båten såldes till Mo & Domsjö AB i Örnsköldsvik men var den brukades de första åren känner vi inte till. År 1963-64 finns hon dokumenterad i Fagerviken, norra Roslagen  där stora timmersläp från kustbogsering rangerades. Nästa gång båten dyker upp ligger den på Mälarvarvet våren 1979, har en ny överbyggnad och heter Mälardrottningen. När red fotar en torrsättning av  bogserbåten Jarl  hamnar den troliga nr 313 i kanten av diabilden. 30 år efter den händelsen träffar red  nuvarande ägaren Johan Olsson i Tulka som visar mig bilder på en okänd flottningsbåt och minnet av båten som låg på Mälarvarvet en vinter på 70 talet flyter upp.

Under 1980 talet förvärvas båten av tre herrar i  Roslagen och används som transport- och arbetsbåt. Runt mitten på 1990-talet är båten i dåligt skick och en av delägarna utför ett omfattande plåtbyte och totalt byts 40% av bordläggningen och en hel del spant. I samband med plåtbytet tas varpspelt ur. Nuvarande ägaren Johan Olsson köper båten 2008. Han fortsätter plåtjobbet och förlånger båten med ca 1,5 meter. Som man inser av föregående rader är Johan en  mycket duktig hantverkare och han tillverkar själv en ångmaskin och panna till båten. Första provturen sker midsommar 2012 men då är inte  överbyggnade klar

Johan som innehar det välrenomerade företaget  Olssons Marin på Tulka norr om Hallstavik använder ibland båtens som arbetsbåt. Han har försett den med en ånghydraulisk kran. Maskinen utvecklar ca 18 ånghästar och dragkraften är uppmått till  350 Kg N


I Fagerviken  Foto Bernt Fogelberg 1963 08 11 i Sjöhistoriskas fotoarkiv

Vid samma plats som ovan. Foto genom Lars Brolin 1964 04 24

        

En rätt stor hytt för en rätt liten båt om än förlängd och breddad. Foto genom Sven Olsson 2016 04 02


Som Mälardrottningen vid Mälarvarvet Foto red 1979 05 09


Som arbetsbåt i Herräng .
Foto genom Johan Olsson  1985

Skylten som ledde oss rätt. Foto genom Sven Olsson 2016 04 02


Som passbåt i Roslagen  Foto genom Johan Olsson  1986Mycket plåt har bytts.... Foto genom Johan Olsson 2010 08 10 En ovanlig akter på en Lidwallsbåt, men nu vet red bättre  Foto genom Johan Olsson  2010 09 06Skrovet förlängt och jobbet går vidare Foto Sven Jönsson 2012 04 08Maskin och panna på plats.
Foto Sven Jönsson 2012 04 08Första provturen i cabrioletversion Foto midsommar 2012 Johan OlssonI Tredje och kanske snyggaste layouten  Foto Red  2017 09 26En händig mans ångverk Foto Red  2017 09 26Maskinen körs med snillrika spakar från styrhytten Foto Red  2017 09 26Arbetsbåt med ångdriven kran på akterdäck Foto Red  2017 09 26Även som lastbåt gör båten god tjänst. Här med 2,4 ton ved ombord. 
Foto Johan Olsson  2017 11 07.Dags att släcka ned pannan och ta helg. Tulka IV har just gjort sista turen för i år.
Foto Johan Olsson  2018 12 18 .

Ångdiven servicebåt i farten. Byte av bojsten och boj. Foto Johan Olsson 2021 04 28.

 

 


Tillbaks