Tillverkningsnr 306 typ BV 15 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till AB Billingsfors - Långed  den 31 oktober  1956. Längd 8,50 meter. Bredd 2,70 meter. Båten levererades öppen med styrhytt och  i övrigt odäckad med ett spel av typen SM 20 utan lina. Spelet var gjort för 12 mm vajer.  Motorn var en Seffle av typen S110  BF på 25 hkr vid 600 varv / minut.  Motornumret var 8943. Båten är utförd efter ritning 1-2669 och det innebar att båten byggdes i model 1956. Vikt  utan vajer 4650 kg

Redaktionen har länge haft båten på bild och i ett reklamblad där hon betecknas som BV 18 men vi har inte kunnat hitta någon båt som motsvarat denna i listan på BV-18 båtarna. Även på reklambladet ses det grova avgasröret som  går genom styrhyttstaket och som  måste bottna i en tändkulemotor  Vi har stött och blött frågan, till slut kopplade vi in Lars Jönses som gjorde ett djupdyk i Leksands lokalhistoriska arkiv och fick fram tydliga provkörningsbilder på båten. En titt i BV 15 listan gav vid handen att den första båten av model 56, hade en Seffle motor på 25 hkr, med ett varpspel som levererades utan lina. Vidare var båten ovanligt bred för att vara en BV 15 båt så kanske har det skett någon form av förväxling vid artbestämningen men nu är vi till 100 % säkra att vi hittat rätt båt

Däremot var detta det enda vi kände till om båten. Vi misstänkte att båtförarens samvaro med en 1100 kg tung och rätt svåröverröstad  Sefflemotor  i styrhytten inte i längden var till allmän belåtenhet och att motorn byttes mot någon tystare.

Men därvidlag hade redaktionen fel !  Sefflemotorn fanns kvar till det bittra slutet och överlevde båten.  När timmerhanteringen vid bruket i Billingsfors upphörde i början av 1970 såldes båten till en okänd som byggde upp en ruff och ett fördäck. Arbetet utfördes i tjock plåt varför båten blev svårt framtung. Att varpspelst togs bort i samma veva gjorde inte saken bättre  Den okända mannen sålde vidare runt 1980 till Holger Martinsson som tog båten till sjön Stora Lee. Holger byggde ut styrhyttstaket så att det kunde brukas som flybridge. Båten brukades mest som partybåt på sjön som  igår i Dalslands Kanal-systemet. Efter några år kom den ranka båten att hamna på  land där den upptäcktes av Keith E. Han förvärvade båten runt 1990 men det blev inte som han tänkt sig och till sist togs beslutet att ta ur Sefflemotorn och skrota det förbyggda och ranka skrovet. En skrotfirma skar ned båten runt år 1995.

Kenneth Svernemo hade under 2018 förvärvat en av KFF:s  Lustenbåtar, Lusten  9. Han har sökte efter en lämplig kulmotor, hittade en 25khr Seffle typ S110 med tillverkningsnummer 8943. Bland reservdelarna till motorn låg en bekant tillverkningsskylt instansat nummer 306. Därför vet vi att båtens skrotades omkring 1995 men motorn och även tillverkningsskylten sparades


På Österdalälven för provkörning  okt 1956 Foto genom Lars Jönses från Leksandslokalhistoriska arkiv.

På Österdalälven för provkörning  okt 1956 Foto genom Lars Jönses från Leksandslokalhistoriska arkiv.

Reklambladet som förvirrade redaktionen. Måtten stämmer men ej beteckningen. Tryck från lidwallssidans  arkiv

På Österdalälven för provkörning  okt 1956 Foto genom Lars Jönses från Leksandslokalhistoriska arkiv.På Österdalälven för provkörning  okt 1956 Foto Lidwalls samling  Leksandslokalhistoriska arkiv.Då båten är skrotad visar vi alla bilder från provkörning 1956. Foto Lidwalls samling  Leksandslokalhistoriska arkiv.

Den sparade motorn. Foto Kenneth Svernemo 2019 08 16


Den sparade skylten Foto Kenneth Svernemo 2019 08 16

Tillbaks