Tillverkningsnr 305 typ BV 12 heter Blötöga

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Svenska Muddrings AB i Stockholm den 24 oktober 1956 men kunden var Öregrundsvarvet AB. Längd 7,50 m. Bredd 2,20 m. Båten hade en Sefflemotor Typ S18 BF med motornr 8905 på 20 hkr med gasolstart. Utrustad med varpspel av typen SM 10 med 300 meter 10 mm lina. Båten var helt öppen men det fanns en låsbar plåtdörr vid aktertoften som gjorde att vi kunde identifiera denna båt. Den är byggd i fartygsplåt, 5 mm under vattenlinjen, 4 mm över, isbrytarstäv och korg runt propellern. Hur båten kom i Skanska ägo är inte känt men de hade en omfattande muddringsverksamhet. Kanske var Svenska Muddrings AB ett dotterbolag? När Skanska byggde högbron i Strängnäs var båten i arbete där och troligen i deras ägo redan då. Motorn är idag en modern diesel.

 

Första gången red såg denna båt var i Strängnäs vid Skanskas brobygge över Mälaren. Foto red. 1 maj 1980

 

Red återsåg båten våren 2007 vid Hornsberg i Stockholm vid ännu en av de gamla, sjönära, industritomterna i innerstaden som kommer att bli nya bostadsområden. Här låg tidigare Jeanders grusdepå och Stockholms Kommuns Asfaltverk.

 

Hornsberg Foto red 2007-04-01.

Hornsberg. Pampas Marina i bakgrunden. Foto red 2007-04-01.

Det låsbara akterutrymmet. Hornsberg Foto red 2007-04-01

I stäven ses resterna av tvåstegsvågbrytaren som är ett signum för BVV-12 båtarna. Foto red Hornsberg 2007-04-01

 

I Hornsberg fick red vetskap om att Blötöga tillhörde Skanska och fick kontakt med rätt personer på detta jätteföretag. I februari 2008- innan en tanke på lidwallsbatar.se fanns - fick red komma till Skanskas förråd i Haninge och titta närmare på båten. Ingen visste vad den hade för ursprung, men vid en närmare titt verkade den rätt så bekant. Nu blev jag säker att även denna båt är ett lidwallsbygge.

 

 

Styrsystemet exakt lika som på BVV -10 nr 254, Foto red 2008-02-08.

Akterskott i original. Låsbar dörr och fäste för bänk. Foto red 2008-02-08.

Lappad många gånger men i fart Foto red 2008-02-08.

Mer detaljer på BVV-12 båt. Fästplåt för vertikal pollare. Det betyder att brädgången tillkommit efter att pollaren flyttats Foto red 2008-02-08.

Många detaljer under vattenlinjen är typiska lidwallslösningar Foto red 2008-02-08..

 

 

Har du mer kunskap om denna båt hör av dig till redaktionen.

Tillbaks