Tillverkningsnr 304  typ BV 12


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Holmens Bruk och Fabriks AB  den 23 Augusti 1956. Längd 7,00 m. Bredd 2,20 m. Båten byggdes som ett öppet skrov med en motor av typen BM 1052 med motornr 2709/ 1204.  Maskinen var på 23 hkr och försedd med självstart. Spelet var av typen SM 10 för 1000 m 12 mm lina

Båten byggdes med isbrytarstäv. I bogen och under vattenlinjen  brukades  5 mm plåt av fartygskvaliét, resten av skrovet i 4 mm plåt. Bränsletanken satt på spelet. Över motorns balanshjul byggdes ett skydd.Foto på en BV 12, troligen nr 304 i Leksands lokalhistoriska arkiv.

Uppgifterna ovan är vad som kan läsas ut av tillverkningskortet. En del slutsatser kan red dra av att studera bilden noga. Dessa fakta gör att vi tror oss kunna fastställa båtens tillverkningsnummer på fotot ovan genom uteslutningsmetoden. Hur har vi då tänkt när inget är antecknat på kortets baksida vare sig om tidpunkt eller plats?

- Båten på bilden har en BM 1052 motor. Det har flera personer som sett bilden bekräftat. Det utesluter alla båtar byggda med andra typer av motorer. Båten är öppen och utan hytt, Sådana uppgifter finns antecknat på tillverkningskorten. Tanken sitter på spelet.  Även det är antecknat på kortet. Båten är byggd i fartygskvalitét, alltså byggd på att gå i saltvatten. På bilden ses i bakgrunden timmerbuntar som inte förekommer på insjöar eller älvar.Vi kan även se aktern på en pråm och stora buntar med kättning som används för att just bunta timmer för havsbogsering. Holmens Bruk hade anläggningar på flera platser längs kusten. Vi vet dessvärre inte vart båten levererades. Kunskap  om detta skulle kunna stärka eller kullkasta om båten på bilden är just nr 304

Välkommen in till red med tips och teorier !!

 

Tillbaks