Tillverkningsnr 3, 4 eller 5 typ BVF 10

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Billerruds AB 1945. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Motor Seffle tändkulemotor 10 hkr. De första sex tillverkade båtarna var flatbottnade likt alla de andra byggen av små varpbåtar Erik Lidwall basat för hos Dalälvarnas Flottningsföreningen, därav beteckningen BVF 10 - Båt Varp Flatbotten 10 hkr. Båten var helsvetsad, inga nitar här inte!

Under september 2020 köpte Stig Klingvall en båtvagn i Grums. På vagnen stod denna båt som har varit under ombyggnad till ångslup. Båten hade ägts av en annan Grumsbo som hade köpt båten runt 1990. Då var den utrustad med en BM motor typ 1052. Båten skall ha varit ägd av Billerud och gått i Söljes revir. Stigs bilder visar en flatbottnad tidig Lidwallsbåt som efter leveransen är påbyggd med förhöjt fördäck och skvättbord. På bilden av förskottet ses tydligt hur det är höjt genom en horisontell skarv.

På denna Grumsbåt finns också dubbla dörrar men inga spår av skruvhål efter någon tillverkningsskylt, därför får vi  leva i ovisshet om det är nr 3, 4 eller 5 av alla Lidwalls tillverkade båtar. Red tror att verkstaden inte hade kommit på att tillverkningsskyltar skulle finnas på varje båt i början av båtbyggeriet. Den äldsta tillverkningsskylt red har skådat är på nr BB 15 nr 18 Stjärn.

 

Båten har varit under ombyggnad till ångslup. Foto Stig Klingvall sept 2021

Foto Stig Klingvall sept 2021

Det förhöjda skottet till ruffen. Foto Stig Klingvall sept 2021

Maskin saknas. Foto Stig Klingvall sept 2021

Foto Stig Klingvall sept 2021

 

 

Tillbaks