Tillverknings nr 298 typ BVV 10 heter kanske  Osensjön


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till O. Haneborg A/S i Oslo den 28 maj 1956 O. Haneborg A/S var Lidwalls agent i Norge. Båten vidaresåldes till Glomma Felles F.F. Vinstra  Båten fanns kvar 2018 i trakten av sjön Osen. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I orginal Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med motornummer 9162 och ett varpspel typ SM7 för 600 meters  8 mm lina. Båten byggdes med skvättbord och i 4 mm plåt. Båten är den sista  av typen spantbyggda BVV-10 båtar som såldes till Norge, Efter denna byggdes ytterligare sju stycken BVV 10  med spant men de såldes alla inom Sverige.


Tappning av timmer i Löpsjödammen Löpsjön.1984 Båten är troligen nr 298 på denna bild från Norskt Skogsmuseum  Foto Ole Torstien Ljöstad


19 juni  2018 tog ägaren Melvin Hågensen  kontakt med Kent Olsson på  Säffle Marinmotormuseum för att han behövde delar till motorn som har suttit där sedan båten byggdes. Melvin köpte båten våren 2018. Den var i tämligen dåligt skick och har varit vattenfylld, som kan ses på de två första bilderna. Detta hade resulterat i att vevhuset frusit sönder. Lidwallssidan började genast jobba med att försöka hjälpa Melvin att hitta ett nytt passande vevhus. En del av vår glädje med sidan är just att kunna bidra till att fler Lidwallsbåtar kommer i drift och då kan vårt genom åren uppbyggda kontaktnät vara till stor hjälp. Ägaren har redan lagt ned ett betydande arbete på båten varför det fanns gott hopp om framtiden.


 Fyndskick  våren 2018. Foto Melvin Hågensen

Leveransdokumentet från Lidwallssidans arkiv.Den invändiga vattenlinjen syns tydligt.  Foto Melvin HågensenSå fin blev hon! 
Foto Melvin Hågensen  september 2018Trots den omilda behandlingen nr 298 varit med om var bottenplåten slät och oangripen av rost. Så här såg hon ut efter en ordentlig rengörning. Troligen har de som körde båten senast haft problem med kylvattenpumpen. Ett rör  för spädmatning av densamma kan ses  på denna bild. Bra lösning på ett vanligt pumpproblem hos Sefflemotorer. Foto Melvin Hågensen  september 2018Slät och fin även i fri- och skvättbord med Osensjön i bakgrunden
. Foto Melvin Hågensen  september 2018Redaktionen ställde frågan till till det kontaktnät vi byggt upp under åren med Lidwallssidan och rätt snart kunde vi sända ett vevhus i bra skick över kölen till Melvin. Några veckor senare hade jobbet med återuppbyggnaden av båtens originalmotor kommit så här långt. I bakgrunden ses det havererade gamla vevhuset.  Foto Melvin Hågensen 2018 10 31

Tillbaks