Tillverkningsnr 291 typ BV 12

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Bergeforsens Kraft AB i Sundvall den 9 maj 1956. Längd 7,00 m. Bredd 2,20 m. Båten hade en Sefflemotor på 15 hkr typ S17 nr 9253 och var utrustad med varpspel av typen SM 10 för 10 mm lina. Båten var vid leveransen helt öppen och var byggd med isbrytarstäv. Totalvikten var 2 700 kg.

..........................

I Hallstavik okt 2002 foto Red. .............................................................................................................................Tillverkningsskylten 2014 01 13 foto Red.

 

Red. stötte på båten första gången i Hallstavik 2002 där den ägdes av ett bogseringsrederi. Båten hade inköpts några år tidigare utan motor. Skrovet var i det närmaste perfekt skick vilket inte brukar vara fallet med flertalet av dessa båtar. Skicket tyder på att båten inte brukats i timmer utan troligen var en servicebåt i en kraftverksdamm.

.......................

I Hallstavik okt 2002 foto Red.

Rederiets planer var att sätta in en modern motor i båten för att kunna rangera mudderpråmar och utföra småbogseringar men innan detta skett såldes båten till Lennat i Täby som sökte ett skrov för en 15 hkr Sefflemotor. Det var just en sådan motor som båten en gång levererades med 1956.

................

I Hallstavik okt 2003 foto Red.

 

Skrovet hamnade hos Alf L i Tulka som gjorde fina plåtjobb i form av ett ordentligt skarndäck. Därefter flyttades båten ned till Täby där Jocke S. var behjälplig att montera in en nyrenoverad Sefflemotor på just 15 hkr. Även redaktören gjorde en liten insats genom att ställa om tändningen på Sefflemotorn.

.. ...wwwwwwwwww...

Provkörning i oktober 2004 foto red.

Efter reds justering gick motorn fint 2004 foto Red.

En Seffle S17 med luftstart: Den minsta av Seffles motorer som kunde startas på detta bekväma sätt. 2014 01 13 foto Red.

Den typiska tvåstegsvågbrytaren på BV-12 båtarna har blivit lite modifierad. 2014 01 13 foto Red.

Båten finns i dag i Täby och är i stort sett färdigrenoverad men lite jobb är det allt kvar.

Tillbaks