Tillverkningsnr 29 typ BVV 10 hete Varpbåt 3 heter nu Putte

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Fryksdalens Flottningsförening i Oleby den 10 mars 1948. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Vikt ca 2000 kg. Motorn var en Seffle typ S 15 BF på 10 hkr vid 750 varv/minut. Motornr.6162. Båten hade ett varpspel typ SM 7 för 600 meters lina. Båten var utförd enligt ritning 1- 382- B, dvs den första typen av BVV 10 med ett lågt fördäck omgivet av en vågbrytare.

Skrovet ser väldigt bekant ut men den höga vågbrytaren kan göra även ett tränat öga osäker på båtens ursprung. Foto red. 2014-09-12

Första driftsåret var 1948. Noterat inköpspris: 7.000:– Båten användes i Jangen, Badasjöarna och ett flertal andra platser utefter flottleden. Såld till Karlstad Stad 1966, enligt bevarade noteringar.
Båtens senare öden var länge okända. Ursprungliga uppgifter och bilder kommer från Håkan Larsson.

I september 2014 återfunnen i just Karlstad av red under en Värmlänsk spaningstur. Hon har hela tiden funnits i Karlstad, först gick hon för Hamnen och de senaste åren - och de kan vara rätt många - disponerad av Karlstads Båtklubb. Ombyggd men med omisskänliga detaljer som gör att det är en typisk Lidwalls båt. Det slutgiltiga beviset - märkbrickan från Fryksdalens Flottningsförening - skrapades fram och igenkändes som FFF:s.

Märkplåt från Fryksdalens Flottningsförening. Sedan länge övermålad men nu demaskerad och därmed blev båten identifierad. En liknande plåt finns på BVV-10 nr 43 Varpbåt 5 som hade samma ägare. Foto red. 2014-09-12


Jag bifogar även ett foto av en TV-bild. Bilden ingår i en sekvens i (video-) filmen Flottning i Fryksdalen, producerad av torsbyföretaget Sebrafilm år 1963. Båten på bilden är sannolikt Varpbåt 3 som användes växelvis på Jangen och i Badasjöarna. Det är svårt att få bra stillbilder utifrån rörlig film på TV, men samtidigt är detta den enda möjligheten att kunna visa dessa bilder.

Reds kommentar: På denna bild ses tydligt vågbrytaren och det låga fördäcket. De 27 första BVV-10 båtarna byggdes enligt denna modell.

 

Den andra bilden (skannad ) är tagen av Thure Sandberg i mitten av 1950-talet, vid Lillkast som ligger vid sundet mellan övre och mellersta Badasjön. Båten är troligen Varpbåt 3.

Sven-Ingvars skall spela på Sandgrundsudden i Karlstad 2003 och hela bandet tar en Lidwallsbåt till gigget.  Foto Kent Olsson

Sven-Ingvars skall spela på Sandgrundsudden i Karlstad 2003 och hela bandet tar en Lidwallsbåt till gigget.  Foto Kent Olsson

Aktern är förlängd ca 0.5 meter och har fått ett rundat däck. Känner ni igen ratten ? Foto red. 2014-09-12

 

Svetsskarven på utbyggnaden ses tydligt på denna bild. Foto red. 2014-09-12

 

Putte vid hemmabryggan Karlstads Båtklubb Foto red. 2014-09-12

Alf Gustafsson har hand om båten på båtklubben. Inte heller han kände till båtens historia men tyckte att vår skyltskrapning var både upplysande och intressant. Foto red. 2014-09-12

 

Sommaren 2015 kommer bild och nyheter från Arne Balderud i Karlstad. Båtklubben beslöt att måla och blästra båten. Obönhörligt framträdde sanningen om åren som gått och det blev lite för mycket för klubben att åtgärda. Båten sattes ut till försäljning på blocket som reparationsobjekt.

Arne har själv en BVV-10 nr 66 som gör god tjänst i Karlstads omgivningar. Nu fick han chansen att utvidga sin flotta av lidwallsbåtar och till sist kom man överens och den Balderudska BVV 10 flottan ökade men 100% Red hoppas att hon nu återfår det klassiska namnet Varpbåt III även om spelet försvann för länge sedan

Båten i verkstaden blästrad, svagplåtad men nymålad. Foto Arne Balderud Augusti 2015

På väg hem till kammaren. Foto Arne Balderud november 2015

Så här ser en tidig BVV-10 ut i sina väsentliga delar. Plåt och hylsrör skall bytas. Foto Arne Balderud 2015 12 04

En god början. Foto Arne Balderud 2016 01 15

Tillbaks