Motorvarpbåt typ BV 12 R tillverknings nr. 289

 

Lidwalls & söner AB levererade denna båt till Mo & Domsjö AB i Örnsköldsvik den 5 maj 1956. Båten byggdes odäckad  med styrhytt och vågbrytare och hade notchade spant. Motorn var av typen BM 1052 BR 57 på 23 hkr med motor nr. 2001. Den var försedd med självstart, dvs eldriven startmotor. Propellern hade en diameter av 575 mm och båten var försedd med ett spel av typen SM 10 som rymde 1000 meter 10 mm lina. Längd 7,50 m. Bredd 2,50 m. Båten byggdes extra tätspantad från stäven till midskepps i 5 mm plåt. Plåten var klassad fartygsplåt då den var byggd för att gå i saltvatten i Östersjön.  Båten vägdes i verkstadens travers och befanns väga 3750 kg  Typen BV 12 R byggdes endast i 4 st exemplar.

Det finns ett antal provkörningsbilder på båten tagna en vårdag på Österdalälven. Skrovet är målat men inte hytten som även saknade rutor. Kunden väntade ivrigt på leveransen och verkstaden prioriterade praktiska prov framför målning av styrhytten!  Det är lågt vatten i älven varför tidpunken är viktig för idenifieringen av båten och att det är den första båten av typen BV 12 R  med rund akter. Även bränsletankens placering har vi beaktat vid identifieringen.

Båtens vidare öde var okänt  Men så hoppade denna båt upp bland alla foton i Reds arkiv. fotat på våren 1970 i Norrbyskär ( där Billy Opels Kerstin skulle besöka en kusin, ni vet) Styrhytt med fyra rutor, dörren och tankens placering. Samma typ av räcke och linhjul i aktern gör att det är högst troligt nr 289.Full fart. Foto från Leksands Lokalhistoriska arkiv i slutet av april 1956  förmedlat genom Lars Jönses Foto från Leksands Lokalhistoriska april 1956  arkiv reprofotat av red.Foto från Leksands Lokalhistoriska arkiv april 1956  reprofotat av red.Delförstoring  av foto taget i Norrbyskär av Bernt Fogelberg 1970 03 24 i Sjöhistoriskas fotoarkiv


 
Rodney Jonssons ritning på BV 12 R daterad 2 december 1955.
Foto Red. från Leksands Lokalhistoriska arkiv


Tillbaks