Tillverkningsnr 279 typ SV 3 hette Varparen 18

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Klarälvens Flottningsförening i Råda den 19 mars 1956. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Motorn var en Seffle typ S13 på 5 hkr med nr 9222. Båten hade ett varpspel typ SM-4 för 8 mm lina. På bilden från 1966 ser vi att Sefflemotorn är kvar och att fribordet är höjt. Det framgår klart att båten hette Varparen 18 som KFF båt.

Varparen 18 efter någonstans i Klarälven juil 1966 Ännu med Sefflemotor och varpspel. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm.

 

Vi vet inte så mycket om denna båt men båten förvärvades i början av 1980 - talet till Öje i Dalarna. Båten byggdes om och försågs med en dieselmotor. Båten blev kvar på land efter skepparens bortgång. Sommaren 2016 såldes båten till två herrar i Leksand som även driver denna hemsida.  Fortsättning följer!

Bild från Redaktionens samling. Okänd fotograf.

Tillbaks