Tillverkningsnr 271 typ BVV 5 heter Grova Grålle

 

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Lesjöfors AB i Lesjöfors den 12/12 1955. Längd 5,70 m. Bredd 2,00 m. Orginalmotorn var en Seffletändkulemotor, hade motornummer 7948 och var av typen S14 BFV på 8 hkr. Totalvikt med spel och lina var 1 660 kg. Båten levererades provstartad med oljerören fyllda och 10 liter bränsle. Monterad av Bertil Hagström

Snart dags för provtur. Tony Nordesjö ser nöjd ut med nr 271. Foto red 2014-06-15

I magasinet vid sågen i Lesjöfors. Avfotad arkivbild från museét i Lesjöfors tidigt 1960 tal

I magasinet vid sågen i Lesjöfors Avfotad arkivbild från museet i Lesjöfors tidigt 1960 tal

Efter besök på det mycket intressanta bruksmuseét i Lesjöfors i juli 2017 vet red att båten under tiden den gick vid sågen hade ett kvinnonamn målat på skrovet. Det har flera av personalen på museet erinrat sig, men ännu har ingen av våra meddelare kommit ihåg själva namnet. Efter tiden i Lesjöfors där båten gick i sågverkets timmermagasin fram till mitten av 1970 talet är historien oklar men 1999 finns båten i Mora med en helt annan motor. Efter ytterligare ägarbyten såldes båten vidare 2008 och finns  sedan 2014 i Linköping ägd av Tony Nordesjö. Båten hade inte något namn då den gick på sågen i Lesjöfors men lystrar numer glatt till 271:an.

2018 flyttar familjen  Nordesjö till Dalarna och tar givetvis med sig båten som under 2018 kommer att befara Siljan. Redaktionen önskar välkommen åter och ser fram mot kommande BVV-5 sammankonster

 

I Mora med originalratten ännu i behåll. Foto A Winter 1999 08 03

Till salu våren 2007. Bild från dåvarande ägare

Till salu våren 2007. Bild från dåvarande ägare

Med en liten Yamarmotor. 2007. Bild från dåvarande ägare

Motorn men framförallt trissorna till styrningen ser man på denna bild. Bild från dåvarande ägare 2007

Åter till Leksand och Olle Nordesjö i Övermo december 2007. Foto Red 2007-12 -15 .

Åter till Leksand och Övermo december 2007. Tillverkningsskylten brukar sitta på frontskottet, det gör den även på nr 271 Foto Red 2007-12-15 .

 

I böjan av maj 2014 flyttades båten till Linköping för att rustas av ägarens son Tony Nordesjö.

BVV-5 nr 271 på väg söderut. Foto Tony Nordesjö 2014-05-24

 

Några dagar senare. Foto Tony Nordesjö 2014-05-27

Det skall bli spännade att se hur båten kommer att gå med den fyrbladiga propellern. foto Tony Nordesjö 2014-05-24

Nu i snygg, ny färgsättning. foto Tony Nordesjö 2014-06-01

Motorn på plats. Nu en Albin AD2 på 16 hkr.  foto red 2014-05-24

Akterifrån. foto red 2014-05-24

Sådär jaa !! Åter i plurret och full fart på Stångån. Båten har redan haft sitt första bogseringsuppdrag. Foto genom Tony Nordesjö 2014 -07-03

BVV-5 nr 271 i Linköping med två Lidwallsritade fritidsbåtar. Foto Tony Nordesjö 2014-07-24

I Kinda kanal. Foto Tony Nordesjö 2015 07 30

Ut på årets sista bogseruppdrag. Foto Tony Nordesjö 2015 10 03

I Linköping. Foto Eric Hektor juni 2016Tonys flotta Siljansflotta  Foto Tony Nordesjö 2018 05 27Tony lägger till. Det kommer snart att bli Lidwallsbåtens dag och 271 debuterar . Foto red 2018 08 03Två debutanter i Leksand  nr 271 och nr 259 Klacken.
Foto red 2018 08 03Arbete eller nöje. Nu är det landrensning som gäller med gammal dragfärja och bogseraren Untra. Foto Tony Nordesjö 2018 08 29Tony använder verkligen sin båt. Här är det byggmaterial som ska till stugan vid älvkanten.
Foto Tony Nordesjö 2019 05 11Härligt bogserväder. 
Foto Tony Nordesjö 2019 05 11

Tony rustar nr 271 för nya äventyr. Foto Åsa Nordesjö 2022 05 16

Och som pricken över i. Nu heter hon Grova Grålle. Foto Åsa Nordesjö 2022 06 02

På nya vatten Här Hjelmare Kanal Foto Red 2022 06 11

 
Sjösatt för 2023 på Österdalälven.
Foto Tony Nordensjö  2023 05 11

Tillbaks