Tillverkningsnr 269 typ BV 12 hette efter 1973 Hålldammen

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Korsnäs AB och Kastets Sågverk i Gävle den 17 november 1955. Båten byggdes som ett öppet skrov utan motor. Motorn skulle kunden själv hålla med och motorbädden byggdes för en Seffle typ S 17. Det blev troligen en 10 hkr Seffle typ S15 BF med tillvnr 9078 även den från 1955

Längd 7,00 m. Bredd 2,20 m. Båten byggdes med isbrytarstäv som ses på bilden. I bogen 5 mm  plåt, resten av skrovet i 4 mm. Den skulle vara extra tätspantad från stäven till midskepps. Detta kan också anas på bilden. Propellerhylsa ingick i leveransen men inte propelleraxel.

Båten på bilden nedan var till salu på Blocket under 2010. Vi på Lidwallssidan fick tips om att den tidigast kända ägaren av båten var Sigurd Forslund som jobbade med sjunktimmerbärgningen på Hålldammnen i nedre Dalälven efter att flottningen upphört 1970. Det stämmer bra med båtens tidigare hemort i Gävle. Vi ringde upp Sigurd som var mycket minnesgod. Han köpte båten ca 1973 av en virkeshandlare i Furuvik och döpte den till Hålldammen, där den skulle brukas. Båten hade då en 10 hkr kula som med största sannolikhet var orginalmotorn. Den var dels i dåligt skick, dels för svag att bogsera timmer med. Sigurd köpte därför en 20 hkr motor i Bödan av en fiskare och monterade in den. Den motorn har nr 6714 typ S18 BF och finns ännu 2010 i båten. Båtens nuvarande propeller är en orginal 10 hkr Seffle vars blad är förstorade med hjälp av påsvetsade plåtremsor. Efter många försök fick Sigurd till snurrran som han ville ha den och båten blev en bra bogserare med den starka 20 hkr motorn.

Hösten 2010 var båten till salu i Tierp. Säljare var  Håkan Persson. 2020 03 21 var båten återigen utannonserad till ett mycket modest pris kanske beroende på att ingen synlig förändring hade skett sedan 2010. Båtens såldes efter bara någon dag till Bosse Sättare  som hade skaffat en 15 hkr Seffle. Hemort för båten blev Blidö i Stockholms skärgård.

 

Finfina former Foto från nätet

Delar av en 20 hkr Seffle Foto från Blocket

Dubbla hjälpspant som  det står i tillverkningskortet Foto från Blocket


Vem skulle klippa denna oslipade ädelsten? Foto från Blocket

Ny lycklig ägare blev Bosse Sättare från Bromma. Här anländer projektet till Blidö!
Redaktionen gratulerade båt och ägare och önskade lycka till! Foto Bosse Sättare 2020 03 27

Det nödvändigaste anskaffat. Vapenskjöld och standar! Foto Bosse Sättare 2020 04 25

Sen blev det Blidö och botten upp! Foto Bosse Sättare 2020 05 03

Bosse jobbade oförtrutet vidare. Den tänkta Sefflemotorn utrustades med ett riktigt backslag. Roder tillverkades och monterades.
Tidens tand har farit hårt med skrovet som lappades och och blästrades. Foto Bosse Sättare 2020 08 10

Båtens namn framkom vid blästringen som en hälsning från förr. Nu är Hålldammen målad
Foto Bosse Sättare 2020 08 13

Bosses semesternöje går mot sitt slut. Motorn står körklar och erbjuder allt som oftast musik under arbetet.
Foto Bosse Sättare 2020 08 13

Efter blästring följer färg. Foto Bosse Sättare 2020 08 22

Elegant häck. Foto Bosse Sättare 2020 08 22

Arbete gick framåt. I maj är Sefflemotorn monterad och provkörd, båten målad på insidan.  Foto Bosse Sättare 2021 05 14

Andra jungfruturen förlöpte mer än väl i havet vid Blidö Foto från film på FB 2021 07 09

Tidig sjösättning och premiärtur för året. Sefflen har fått en överhalning och begåvats med ett rakt avgasrör. Foto Bosse Sättare 2022 04 15Tillbaks