Tillverkningsnr259 typ BVB 5 Klacken 2022

Dålig tillväxt på vattennivån i sjön senarelade sjösätttningen i Övermo. När väl vatten steg blev det fart på redaktionen och Alfred som tog tag i det hela. Klacken i sjön. Foto Red 2022 05 27

Allt gick som det var tänkt och inget regn just då. Leendet kommer sig av att gossen hittat gas/ljudreglaget
Foto Red 2022 05 27

Försommarutfärd på Hjelmare kanal, Foto Lasse Fabrikörn Gudmundsson 2022 06 11

Försommarutfärd till Hjelmare kanal, Foto Lasse Fabrikörn Gudmundsson  2022 06 11

Vi slussar nedåt mot Mälaren.Solisar på = finväder. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundsson  2022 06 11

n

Vi var i Karlstad, Skoghall och åkte båt med likasinnade Foto Red 2022 07 09

Sedan blev det trygga hemmet igen. Foto red 2022 07 19

Åter på Siljan Foto red 2022 07 19

På väg till ett länge emotsett möte på en höstlövsfärgad älv. Foto red 2022 10 19

Höstmöte med nyrenoverade BVV 5 båten nr 103 Foto Red 2022 10 19

I Älvtjärns fagra trakter som passar osedvanligt bra för en fikatur med Lidwallsbåt. Foto red 2022 10 19

Ovanligt fina båtar dessa BVV 5. Vi noterade att det skett en viss utveckling av skroven på de fem år som skiljer båtarna.
Den första BV 4:an som kom 1953 bär omisskännliga drag av den tidiga BV 5:an Foto red 2022 10 19


Bland snö och i kyla är Klacken ännu i sjön. Det är endast besättningens komfort som begränsar.

Tryck på bilden och Listern spinner.Foto red 2022 11 24

Men allt har sin tid. Nu är det tid att ta upp henne. Foto red 2022 12 20

Mot rampen i Övermo efter 7 månader i spat och ca 25 drifttimmar utan anmärkning ! Foto red 2022 12 20

Mot avspolning och vintertäcke. " Men till nästa år igen, kommer hon vår gamle vän. För det har hon lovat" Foto red 2022 12 20


Vidare till 2023

Tillbaks