Tillverkningsnr 250 typ SV 3 hette Varparen 15

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Klarälvens Flottningsförening i Råda den 6 april 1955. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Motorn var en Albin O11 på 5 hkr. Båten hade ett varpspel typ SM-4 för 8 mm lina. På bilden från 1966 ser vi att fribordet är höjt.Redaktionen vet inget om båtens vidare öden men är idel öra för alla tips.

Varparen 15 efter någonstans efter Klarälven 1966 06 07 Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm.

 

Tillbaks