Tillverkningsnr 249 typ SV 3 hette Nr 19 Ljusnan III

 

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs den 5 april 1955. Beställare var flottningschef Sundlöf i Fribergsdistriktet. Längd 4,80 m, bredd 1,90 m. Båten var utrustad med en tändkulemotor typ Seffle S13 BFV på 5 hkr som erhölls av beställaren och ett varpspel av typen SM 4. Vår kunskap om denna båt bygger på Lidwalls leveranslista och Bernt Fogelbergs anteckningar på baksidan av fotografierna. Båten såldes 1968 till okänd.

Ljusnan III vid Segersta, LFF-verkstad ? Foto Bengt Strandberg 1967 07 06

Ljusne & Woxna Älvars FF varpbåt Nr 19 Ljusnan III  i Bollnäs? Observera båt nr 96 i bakgrunden som var byggd på LWFF verkstad i Stagården.
Foto Bernt Fogelberg 1967 07 08 i SSHM fotoarkiv


Ljusne & Woxna Älvars FF varpbåt Nr 19 Ljusnan III i Segersta.
Foto Bernt Fogelberg 1968 04 13 i Bengt Westins samling


Tillbaks