Tillverkningsnr 247 typ BVV 10 nuvarande Saga

Lidwall & Söner AB levererad denna varpbåt till Högfors AB, Silverhöjdens Sågverk den 6 april 1955. Längd 6,5 m. Bredd 2,2 m. Originalmaskinen var en Seffle typ S15 BFV på 10 hkr med tillverkningsnr 8930. Båten hade spel typ SM 7 med 600 meter 8 mm lina. Det var ju bara c:a 10 mil till Silverhöjden i Grängesberg och denna båt levererades "fritt sjösatt" varför montören Ingemar Widell fyllde olja och slog i en skvätt bränsle. Båten användes för att rangera timret utanför sågen i sjön Hörken.

Silverhöjdens Sågverk någon gång i slutet av 1960 talet. Man håller på att spränga loss traktorbåten nr 582 I förgrunden " vinteravrustade " nr 247. Ni ser att en Lidwallsbåt verkar tåla det mesta. Hur skulle annars så många vara kvar än idag !? Foto Ulf Risberg upphittat på nätet av Urban Sondell

Nu har hon helt andra uppgifter och drivs av en ångmaskin från början av 1970 talet.

Saga i Vadstena juli 2011 Foto Tony Nordesjö

 

Texten nedan är från Tony Nordesjö som skriver Sagas historia som ångbåt. Samtliga bilder från Tonys samling:

"-Båten köptes från Sågen i Högforsbruk som låg vid Silverhöjden på vägen mellan Borlänge och Grängesberg av en Sven-Erik Sjöberg i Ludvika i slutet av 60-talet. Sågverket hade timmer i sjön som heter Hörken. I närheten finns för övrigt en kanal och en ihoprasad sluss. Sven-Erik hade båten i några år och sålde den till en man med namnet Jarl Hedbom i Smedjebacken"


Saga på Runn vid Torsång. Foto Tony Nordesjö Juli 1986


Saga i Strömsholms kanal. Foto 1988 Tony Nordesjös samling

"Jarl hade båten till i början på 90-talet. Namnet SAGA kommer av Jarl Hedboms morfars gamla båt. Jarls morfar hade en båt som hette SAGA som han sjösatte 1946, samtida med Harald Anderson (Gök Harald i Borlänge). Jarls morfar hette Frits Nyman, och han byggde maskinen som nu sitter i båten. Maskinen, som är byggd 1938, är märkt på cylindern FN-38. När Jarl köpte båten av Sven-Erik saknades roder, propeller och båten var helt öppen."

Saga i Skurusundet Foto 1991 Tony Nordesjös samling


"Jarl sålde båten vidare till Stockholm och den fick en ny panna samt ett annat utseende. Den nya ägaren fick bara användning av båten i en säsong, innan han dessvärre avled . SAGA blev nu liggande i några år innan hon såldes till mig 1998".

Båten efter inköpet Foto Tony Nordesjö 2001.

Under renovering.. Foto Tony Nordesjö 2004.

Tony Nordesjö fortsätter:

- "Jag gjorde en omfattande renovering av henne och båten blev klar 2004. På sommaren 2004 såldes SAGA vidare till Björn Hanell i Ödeshög. Även han sålde vidare och nuvarande ägare är R. Asp i Vadstena."


Saga sjösatt och klar i Linköping, Foto Tony Nordesjö 2004.

Saga i Vadstena Foto Tony Nordesjö juli 2011

I Vadstena Foto Tony Nordesjö 20-08-2013

 

Den vackra Sagan fortsätter, här illustrerad av Sammy Barsom

Vadstena Foto Sammy Barsom 2015 08 30

Lite uppifrån i Vadstena Foto Tony Nordesjö 2015 10 05.

Här ser vi tydligt BVV-10 formen Saga på land i Vadstena. Foto Lennart Wretman 2016 10 25Vältäckt men inte i sjön sedan dess.  Fotot Lennart Wretman 2017 10 12

Tillbaka