Tillverkningsnr 243 typ BV 12 Karl Alfred

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Flottningsföreningarnas kontor i Sundsvalls den 30 april 1955. Längd 7,50 m. Bredd 2,20 m. Seffle tändkulemotor typ S17 BFV 15 hkr 700 v/m. Motornummer 8912. Båten byggdes med isbrytarstäv. I bogen 5 mm plåt. Övriga skrovet byggt i 4 mm.

Den här båtens historia i Sundsvall känner vi inte alls. Båten förvärvades av Fortum AB för att användas uppströms Untra kraftverk i Dalälven. Båtens huvudsakliga uppgift var att lägga ut länsar som skydd för drivande is på vårarna. Då båten blev överflödig, såldes den i mitten av 1990 -talet till den person vid Marmafjärden i Dalälven som kört båten under fortumtiden. Där finns den sedan dess, i mycket fint orginalskick.

I Fortums färgsättning 1995. foto reds samling

Vi besökte grabbarna på Untra Kraftverk och de visade oss denna bild på " Lill Arne " dragande läns vid kraftverket 1995

Nu som Karl Alfred. Foto red juli 2001

Karl Alfred i Marma
I bakgrunden kommer Lidwallsbåten nr 458 BVV 10 in till bryggan från Marmafjärden.
Foto red juli 2002

Maskinen står i styrhytten. Buller,var det ett okänt fenomen 1955?
Sefflemotor i orginalfärg.
Foto red juli 2002

En låda i styrhytten Foto red juli 2002

 

Det som behövs för att hålla igång en Sefflemotor hänger i styrhytten akterut Foto red juli 2002

Här sparkar man igång motorn. Foto red juli 2002

 

Foto red 5 oktober 2008

Foto red 5 oktober 2008

Foto red 5 oktober 2008

Båten såg ut att vara i bättre skick än någonsin. Detta är tändkulekultur när den är som bäst. foto red 5 oktober 2008

Tillbaks