Tillverkningsnr 242  typ BVV 10


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Vifstavarvs AB i Lit den 14 mars 1955. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten var av den sista modellen av spantbyggda BVV-10 båtar som kallades typ 1954.  Den levererades med en 15 hkr Sefflemotor typ S17 BF 700 v/m med motornummer 8956 och ett varpspel  typ SM 10 för 10 mm lina.  Spelet var en storlek större det som var standard på BVV-10 båtarna. Båten byggdes med ett låsbart utuymme i fören och två korta bänkar mot förliga skottet samt en nedfällbar sittplats vid ratten. Nr 242 monterades av Ingemar Widell.
Vi saknade länge kännedom om båtens öden och äventyr hos Vifstavarvs AB i Lit. Vi letade fram ritningen i Lidwalls arkiv vilket vi hoppades kunde hjälpa till vid en identifiering om bilder på en BVV-10 båt från Lit skulle dyka upp.

I juli 2019 kom det färska bilder till redaktionen från Urban Lindgren. Han skrev att nr 242 var fortsatt aktiv som bogserbåt ägd av Statkraft Sverige AB Båten brukas till bortbogsering av så kallade torvöar som kan blockera intaget till turbinerna i ett vattenkraftverk. Båten  fanns sedan 1970-talet i norra Jämtland vid Oldens kraftstation.. Den användes sällan men var i fin form och låg i beredskap om något skulle dyka upp. Kulmotorn var ersatt av en dieselmotor. När det skedde är okänt .

Den 24 november 2020 kom ett e-brev till redaktionen med besked att det 242:an skulle ut på uppdrag. Red gläds åt att en liten plåtbåt från 1955 ännu kan spela roll och kanske i vissa lägen vara avgörande.

"Hej red

Lidwall No 242 kommer inom kort att flytta från Oldens Kraftverk till Korsselet i Norråker (Korselbränna kraftverk). I Korsselet väntar jobb med torvhantering tillsammans med två andra flottningsbåtar. Ägare kommer fortsatt vara Statkraft Sverige AB

Mvh
Urban Lidgren"

 Nr 242 lever och har hälsan. Foto Urban Lindgren 2019 07 04


Med skylt och allt. Redaktionen trodde inte att båten fanns kvar men så bra att vi hade fel. 
Foto Urban Lindgren 2019 07 04


Ritning på nr 242 i Lidwallsarkivet. Bänkarnas utformning ses tydligt.  Reprofoto Red  8 dec 2018Detalj av ritningsnummer  2-2382 .
Reprofoto Red  8 dec 2018

Tillbaks