Tillverkningsnr 238 typ BVV 10 tidigare Varparen 17, Varparen 27, Stjärn nu Kallis Mari

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Klarälvens Flottningsförening i Råda den 7 februari 1955. Längd 6,5 m. bredd 2,2 m. Originalmaskinen var en Seffle typ S15 BFV på 10 hkr med tillverkningsnr 8938. Spel typ SM7 med lina och spelkrok. Monterad av Ingemar Widell. Båten var en av 14 st båtar av typen BVV 10 som verkstaden byggde till KFF.

 

Premiär på andra sidan Östersjön. Foto Urmas Lauri 2014-08-09

Varparen 17 Detta kan var en tidig bild på Varparen 27 tagen på 1960- talet innan ratten flyttades och fördäcket togs bort. Foto Erik Liljeroth i Håkan Larssons samling.

Varparen 17 i någonstans i Klarälven 1966. Ännu med fördäk och sittruff i behåll . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm.

Varparen 27 vid inköpstillfället. Tittar man noga på bilden ser man att fördäcket är uppskuret och att ratten sitter längst fram. Foto från Per Montell 1982

 

Nuvarande maskin är en ångmaskin från 1985 på 4 indikerade hkr byggd av Per Montell. Han köpte båten 1982 på anbud från Klarälvens Flottningsförening. Då låg båten i Norge och Per hade därför ej sett båten vid köptillfället. Fördäcket var uppskuret och ratten satt längst fram, som på flera av KFFs BVV-10 båtar. Tillverkningsskylten var borta. För att få redan på båtens historia besökte Per Lidwalls arkiv och såg då med hjälp av Sefflemotorns tillverkningsnummer att båten hade nr 237. Då nu den riktiga nr 237 med skylt och allt har upphittats kan man tro att motornumret blev feltolkat, dvs att en 8 tolkas som en 3 eller att cylindrarna någon gång har blivit förväxlade/bytta. BVV 10 nr 237 har motor nr 8933 och var levererad samma vecka till KFF. Det gällde även BVV 10 nr 236. KFF köpte alltså 3 st BVV 10 båtar första veckan i februari 1955. Montören, den gode Ingemar Widell hade namn om sig att göra långa dagar, denna vecka var säkert riktigt snärjig!

Båten lossas i Smedjebacken Foto från Per Montell 1982

Båten lossas i Smedjebacken Foto från Niklas Montell 1982

Åter i sitt rätta element i Smedjebacken Foto från Niklas Montell 1982

I Söderbärke, motorn går, se kylvattnet. Foto från Niklas Montell 1982

I Söderbärke 1982 Foto från Niklas Montell

Ombyggnationen har startat. 1982 Foto från Niklas Montell

Per körde båten med kulmotorn fram till 1987 i Strömsholms kanal och på Barkensjöarna. Båten fick ett enkelt stolptak och fördäcket återställdes. Därför ser luckorna in till utrymmet under fördäck, inte ut som BVV-10 standard. Båtens hemmahamn var Söderbärke.

Med kulmotor och sluptak. Båten döptes till Stjärn beroende på att Per tidigareförsökt köpa den båten, dvs. Lidwalls nr 18 Stjärn men den affären gick i stöpet. Per blev förtjust i namnet och därför fick Varparen 27 heta just Stjärn. Foto från Per Montell

Ute på Barken Foto från Per Montell

Båten hade egen slip. Foto från Per Montell

Per byggde om den till ångslup med sidor och en liggande skottepanna. Båten gick med ånga fr.o.m. 1988. 1996 flyttades båten till Borlänge men kom aldrig i vattnet, utan såldes 1999 till Mälaren och orten Sunnersta. 2007 såldes båten till Ångbåtsföreningen i Nordingrå som sommartid bedriver trafik på Vågfjärden. Där gick hon och i passagerartrafik sommartid.

Båtens akter förlängdes 0,8 m och rundades. Bild från Strömsholms kanal. Foto Per Montell

 

Ytterligare en bild från 1980-talet tagen vid Söderbärke. Foto Per Montell

Båten såldes vidare till Mälaren 1999. Foto från dåvarande ägaren.

2007 såldes båten till Ångbåtsföreningen i Nordingrå som sommartid bedriver trafik på Vågfjärden. Foto Tomas Blom 2009

Här vid hemmahamnen i Häggvik. Foto Tomas Blom aug. 2009

Båten har en liggande skottepanna tillverkad 1986 som eldas med ved.

Stjärn tar 10 passagerare och under sommaren 2009 har föreningen kört 500 personer. Foto Tomas Blom aug. 2009.

Stjärn vid sin brygga i Nordingrå ,Häggvik Foto Sven Jönsson 2009 -06-26

Den stiliga ångmaskinen byggd av Per Montell 1984. Ser ni att en spak från Seffles varpspelskoppling har fått ny funktion som omkastningsspak Foto Sven Jönsson 2009 -06-26

I juli 2013 är hela båten och rörelsen runt den tillsalu. Foto fr. nätet

 

 

Båten hade en egen hemsida med fler uppgifter och bilder men föreningen upplöstes i dec 2013. Detta kom i juli 2014 till reds kännedom genom ett e-brev från Per Montell. Även Sven Jönsson har kommit med fler uppgifter. Han skriver som följer:

Stjärn har kört trafik i sjön Vågfjärden vid Nordingrå under några år. Hon kom dit 2007 och körde till 2013. Verksamheten drevs av Nordingrå Ångbåtsförening med ideella krafter men då hade de som höll liv i båten tröttnat, föreningen upplöstes och båten blev till salu.

Invigningen 2014-08-09.Foto Urmas Lauri

Invigningen 2014-08-09. Foto Urmas Lauri

Med Estlands flagga i aktern och tillika landets enda ångfartyg. Invigningen 2014-08-09. Foto Urmas Lauri

Den köptes över till Haapsalu i Estland och anlände dit den 5 juni 2014. Där skall den bli ett inslag i områdets turism och besöka svenskbygdens byar. Kan ta 10 passagerare. Haapsalu är en stad med ca 12 000 invånare i västra Estland, 35 mil från Stockholm.  Staden är belägen i en vik av Östersjön innanför Dragö och är centrum för estlandsvenskarna. År 1845 öppnades ångbåtstrafik från Haapsalu till Sankt Petersburg. Båten har den 9 augusti 2014 döps om till Kallis Mari efter en visa "Snälla Mari".

Mer finns att läsa i detta reportage  Lääne Elu

 

 

 

 

 

Tillbaka