Tillverkningsnr 237 typ BVV 10 byggd som Varparen 16

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Klarälvens Flottningsförening i Råda den 1 februari 1955. Längd 6,5 m. bredd 2,2 m. Originalmaskinen var en Seffle typ S15 BFV på 10 hkr med tillverkningsnr 8933. Spel typ SM7 med lina och spelkrok. Monterad av Ingemar Widell. Båten var en av 14 st båtar av typen BVV 10 som varvet byggde till KFF.

 

Varparen 16 vid Depån i Dyvelsten 1964. Troligen med grå färgsättning. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm.

Varparen 16 vid Depån i Dyvelsten 1967. Nu med namnet målat med KFF:s sista typsnitt för namanet och troligen grönt skrov. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm.

 

Båten kom efter tiden i KFF att säljas till en privatpersom i Rottneros som hade för avsikt bygga om henne till fritidsbåt. Båten var då omdöpt till Eulalia. Varparen 16 var då ännu i originalskick men ombyggnationen hade påbörjats när båten ånyo såldes till Nils-Erik Englund och Peter Jonsson i Deje. Vi fick bilder och brev från Peter Jonsson som skriver:

Den här båten köpte Nils-Erik och jag tillsammans i Rottneros utanför Sunne
Den tidigare ägaren hade påbörjat en ombyggnation men alla delarna fanns kvar och följde med båten, däribland en verktygslåda med graverad skylt

Båten som den såg ut när vi köpte den, då omdöpt till Eulalia. Foto Peter Jonsson

De har blästrat och målat skrovet (det var då namnet Varparen 16 framträdde) och kört kulmotorn. Peter och Nils-Erik kommer att återställa båten i orginalskick med varpspel och allt.

Div lösa delar, varpspelet och skyddet över backslaget känns igen. Foto Peter Jonsson

 

Då det troligen under en längre tid stått vatten i båten upp till rodergenomförningen i aktern där överskottet rann ut, så hade färgen under vattenlinje flagnat. Lägg märke till Lidwalls numrering av plåtarna som framgick tydligt. Foto Peter Jonsson

Här lastar vi båten för att åka och blästra den. Bilden tagen av Curt Jonsson Foto via Peter Jonsson

 

Varparen 16 blästrad och nymålad. Foto Peter Jonsson

Vi valde att måla den i den lite äldre varpbåtsgrå färgen som var vanlig förr innan även dessa båtar målades i KFF;s gröna färg. Foto Peter Jonsson

 

Lidwallsidan tackar för bilder och fakta.

Tillbaka