Tillverkningsnr 236 typ BVV 10 troligen Varparen 20

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Klarälvens Flottningsförening den 1 februari 1955. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten levererades med en 10 hkr Sefflemotor typ S15 BF 550 v/m med motornummer 8935. Spel typ SM7 med lina och spelkrok. Monterad av Ingemar Widell. Båten var en av 14 st båtar av typen BVV 10 som varvet byggde till KFF.

Varparen 20 i Klarälven vid Åsknogen. foto Stig Johansson 1968.

Transporten gick förmodligen med järnväg då båten skulle levereras till Råda station. Båten byggdes med skvättbord.

Båten såldes okänt år av KFF till okänd. Det är troligen nr 236 som kan ses på bilden ovan. I de dokument vi har från KFF står att Varparen 20 inköptes 1956 tillsammans med Varparen 19. Men år 1956 inköptes endast en BVV 10 båt enligt Lidwalls leveransdokument. Det är vanskligt att bestämma nummer på KFF:s Varparen-båtar!

Varparen-båtarna ligger inte alltid i nummerföljd.  När båtarna skulle dataregistreras i slutet av 1980 bytte man tiotalsnumret mot en tvåa. Varparen nr 17 blev alltså nr 27. Eventuellt har också en del båtar som överförts från Frykdalens FF  fått sina nummer mitt i  KFF:s nummerserie. Det är dock troligt att båten på bilden hade just tillverkningsnr 236 hos Lidwalls.

Synpunkter och tips mottages tacksamt

Tillbaks