Tillvnr 235 typ BVV 10 Polaris senare Elena II sedan 2018 åter  Polaris

 

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Storsjön Övre Indalsälvens  Flottningsförening i Östersund den 22 Januari  1955. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med tillv nr 8934, standardmotorn som gällde för denna båttyp. Hur och varför båten kom till Solvarbo och om det var fler stopp och ägare på vägen dit har inte gått att utröna. Vår identifikation av båten bygger på uteslutningsmetoden, urvalet av dessa sent byggda båtar inte är särskilt stort.

Båten hade  ordinarie plats under Nockebybron när den såldes till Stockholm. I maj 2012 var den åter till salu på Blocket och såldes snabbt vidare till Älvsala på Värmdö. Foto Fredrik Wredenberg .

Inskannad diabild. Övermo varv, Leksand juli 1978 foto Red.

Red. såg båten första gången sommaren 1978 vid Övermo bys småbåtsbrygga  med en tändkulemotor som drivkälla. Båten fanns då i Siljan men kom från sjön Runn. Det visade sig stämma bra med den kunskap om båten vi försökt samla under 2018 då den återkom till Siljan. Där kunde vi även detaljstudera skrovformen som visade sig vara av den sista versionen av de spantbyggda BVV10 båtarna  som lanserades av Lidwalls 1954 i och med leveransen av nr 218 i Ströms sågverk i Mora. Däremot hade hon inte notchade spant och var därför äldre än nr 254 som var först med denna nymodighet.

Av red. tidigast kända ägare sedan båten blev fritidsbåt var en teknisk sinnad  person i Solvarbo som sannolikt bytte Sefflemotorn mot den Volvo Penta bensinmotor på 22 kw som 2018 driver båten. Dessa motorer av typen MB 10A  byggdes mellan 1971 - 77 så det passar i tidsschemat.  Hur länge Polaris var i Runn känner inte red till och inte heller varför den1978 var i Övermo. År 1988 köpte Bengt Steger båten i Solvarbo av den ännu  okända säljaren och  registrerade den under namnet Elena II i fritidsbåtsregistret med beteckningen ALE 55. Bengt hämtade båten med lastbil och då var som sagt tändkulemotorn bytt till  Volvo Penta -motorn. Bengt hade båten i Siljan, först i Rättvik och senare i Vikarbyn. Runt år 2000 överlät han båten på systerns barn i Insjön som då blev ny hemmahamn.  2005 såldes Elena II  till Stockholm.

I huvudstaden men omgivningar har hon haft flera ägare när vi fick tips om båten i mars 2012 från Bosse Stolt. I maj samma år blev båten till salu på Blocket då Fredrik Wredenberg stod som säljare. BVV-10 båtar förefaller vara populära och snart var hon såld till Tommie Nordholm. Han mailade oss i maj 2012 och skrev att båten återfått namnet Polaris och att den i dagarna avgått från Nockeby till nya hemmahamnen Älvsala på Värmdö i Stockholms skärgård.

 

Elene II vid Insjöns småbåtshamn foto Red juli 2000

Maj 2000  nu med Insjön som hemmahamn. Har ses Elena II under vårrustning. Foto Red

Elena II under vårrustning. Ser ut att ha originalratten kvar.  Foto Red maj 2000

2005 är båten till salu och säljs till Stockholm. Foto Lidwallssidans Arkiv

Efter tips från Bosse Båtdoktorn hittar vi igen Elina II / Polaris  i mars 2012 under Nockebybron mellan Bromma och Drottningholm.och då har inte red sett båten sedan 2005.

BVV-10 nr160 under Nockebybron. Ratten har vuxit flera storlekar. Foto Red 2012-03-25

BVV-10 nr160 under Nockebybron Foto Red 2012-03-25

I november 2016 fanns båten på Värmdö och var till salu på Blocket.se. Hon säljs genast till en för oss okänd trakt. Lidwallsbåtar förefaller vara hot stuff i dessa dagar. Foto Pauline

Pallad och pallar en högtryckstvätt. Foto Pauline nov 2016

Pauline som då ägde båten sålde den men var mycket förtegen om vart den tagit vägen. Ganska snart kom ögonvittnesuppgifter redaktionen till del att en BV 10 hade siktats på ett bilsläp i Borlänge på väg norrut. En redaktör finåker sommaren -17 genom en av Leksands norra byar, får i ögonvrån se bekanta linjer på en gård, tvärnitar och svänger in. Nån båtägare syns inte till men väl dennes trevliga moder som bekräftar att "Visst har pojken köpt en båt. Till!" Ombyggnad och upprustning har startats med hjälp av en i byn boende Lidwallsveteran.

Sonen/ägaren var en för redaktionen mycket känd och uppskattad vän. Som smugit med både sina planer och till på köpet också med köpet!  Konfrontation vidtog vid första bästa tillfälle. Med modern som uppgivet huvudvittne kom erkännandet snabbt och smidigt. Köparen som också är företagare levde enligt devisen "Värp först - Kackla sen" och ville således göra i ordning henne i lugn och ro först och sen visa upp. Samma hedervärda princip som en annan Leksandsföretagare. Läs om BV 10 tillvnr 142 FABBE som också flög in under vår radar!

Så blev det 2018 och samma ögonvittne som i Borlänge meddelar att en BV 10 hade siktats på ett bilsläp i norra Leksand på väg söderut.Redaktionen förstod vad det handlade om och ryckte genast ut till den möjliga förtöjningsplatsen och smygtog en bild!


Ännu en BV 10 i Siljan vilket gläder redaktionen något fruktansvärt! Mycket duktigt och genomtänkt plåtjobb!
Foto red  Leksand 2018 06 10


Mycket ändamålsenlig för badturer på Siljan foto red 2018 07 17Debuten för en större allmänhet på Lidwallsbåtens dag och med tjusig soffa i aktern. Foto red 2018 08 04Vårligt Lidwallsmöte på Österdalälven. Polaris med besättning har varit ut och kollat utprickningen i älven.
 Vi hade just satt i nr 259 Klacken. Foto Red 2019 04 22Förtroenden utväxlades om prickar och grund, det var ännu lågvatten som underlättade prickningen.
Foto Red 2019 04 22


Så skiljdes vi och gick vidare i tillvaron. Foto Red 2019 04 22

Polaris ute på Insjön. Foto red 2021 06 12

Tillbaks