Tillverkningsnr 224 typ BV 12 hette Dellen 1 54 senare Simpan

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Iggesunds Bruk AB för Dellarnas Flottningsförening i Näsviken den 9 Juli 1954. Längd 7,50 m. Bredd 2,20 m. Båten hade en Seffle tändkulemotor på 15 hkr typ S17 BF med motornummer 8806 Levererades med ett varpspel typ SM-10 för 1000 m 10 mm vajer. Vidare var båten försedd med ruff, vindruta och skvättbord. Båten var byggd med isbrytarstäv och hade indraget roder. Alltså var rodret inte fäst på akterspegeln som var standard på BV 12-båtarna. Båten användes på Dellensjöarna.


 

På väg till Dellensjöarna juli 1954.   Foto från Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv
Bilder på Dellenflottningen 1961 I ett album från Anders Blom

En fulsnygg på Dellensjöarna 1964 09 19. Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

Redaktionen trodde länge liksom vår första tipsare om denna båt att den hette DISA vi trodde oss utläsa av tecknen i stäven. Nu när vi fått skarpa bilder av båten blir resultatet ett helt annat; D154 På Dellensjöarna 1965 09 26
Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

 

 

Delförstoring av en bild från hemsidan Moviken.se taget ca 1960. Efter tips från Håkan Blank

Intressant leveransdokument i Lidwallssidans arkiv

Vi vet inget om båtens tidiga historia men den hade beteckningen Dellen 1 54 . Flottningen på Dellensjöarna tog slut 1966. 1985 finns skrovet utan Sefflemotorn i Vetlanda. Den dåvarande ägaren hade byggt på friborden runt om och båten hade både förlorat sina linjer och balans. Stora planer skall ha funnits att segla på stora vatten.

Samma år förvärvas båten av Seth E. i Gamleby som var mycket intresserad av ångmaskiner. Han moterade in en eldrörspanna av Sävsjös tillverkning från 1961. Med hjälp av goda vänner förfärdigades en ångmaskin och runt 1994 var båten körbar efter att ha barlastats ordentligt. Den blev dock inte till någon större glädje för sin ägare så ångmaskin och skrov såldes separat. Skrovet låg några år och skräpade i Gamleby. Senast observerat på land vid Björnholms Kvarn i trakten. Efterforskningar pågår alltfort.

Tack för all hjälp med att dokumentera denna Lidwallsbåt till Håkan Blank, Lars Alfred Nilsson, Ingmar Kvarnsjö, Sven Jönsson och Mats Hemström.

Simpan döps i Gamleby 1993 Foto Sven Jönsson

 

Tillbaks