Tillverkningsnr 222 typ BB Lusten senare Kartberget

Byggd av Lidwall och Söner AB, Leksand. Beställare var Klarälvens Flottningsförening i Råda. Levererad. 1954 06 24 Längd 12,0. Bredd 3,8 m. Utförande heldäckad. Båten gjordes i vad verkstaden kallade "lågbyggt utförande" troligen för att ta sig under broarna i centrala Karlstad. Maskin: Seffle typ S 227 BF med motornr 8401 på 120 hkr. 350 v/min. Motorn vägde 5 800 kg. Det var troligen den motorn som enligt Gösta Lidwall krävde tre resor med verkstadens lastbil fram och tillbaka till Leksands järnvägsstation för hämtning till verkstaden. Detta var den största tändkulemotor som Lidwalls någonsin installerade . Propellerns diameter var 1125 mm.

Kartberget vid Skoghalls. Foto 1965-66  Hans Zetterlund

Båten ägdes fram till 1970-talets mitt av KFF som då sålde båten till Bengt Kristensson i Rönnäng på Tjörn. Han bytte troligen maskinerit mot något modernare men skrotade troligen båten i mitten av 1990- talet. Fakta: Boris Wall, Håkan Larsson, Bengt Sandinge, Anders Winter

Lusten under byggnad i verkstaden i Leksand. Foto Lidwalls arkiv.

Arbetet går vidare. Jan-Erik Lidwall sommarjobbar med släggan. Axel Perers målar. Hjälp oss med övriga!
Foto Lidwalls arkiv.

Arbetet går vidare. Montering av relingen.
Erik W Nilsson ger ett handtag. Han var elektriker i grunden och var ovärderlig med sin problemlösningsförmåga
Foto Lidwalls arkiv.


Full fart framåt, leveransprovtur troligen på Österdalälven 1954. Båten beställdes som Lusten men kom genast vid leveransen att kallas för Kartberget. Foto Lidwalls arkiv.


Kartberget vid Dyvelsten 1966 Foto från Bernt Fogelbergs samling på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Kartberget vid Dyvelsten 1966 Foto från Bernt Fogelbergs samling på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Kartberget bogserar mosor på Klarälven i centrala Karlstad okänt år. Det välväxta avgasröret från Sefflemotorn ses tydligt. Foto fr Håkan Larssons samling.


Kartberget med pråm i Rönnäng på Tjörn. foto Bengt Sandinge 1993 11 06.

Kartberget med pråm i Rönnäng på Tjörn. foto Bengt Sandinge 1993 11 06.

 

Tillbaks