Nr 221 typ BVV 10 heter A. UGGLA

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Fogelhemsverken i Södra Vi den 24 april 1954. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Orginalmaskinenvar en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med motornummer 8263. Levererades med varpspel typ SM-7 och skvättbord. Båten gick på järnväg till Fogelhems station.

Vi vet ej när båten gick ur flottningen, men den skall kommit till Sikfors i slutet av 1980-talet och där gått turer på Dalslands kanal. Idag har båten en 10 hkr Sefflemotor typ S15 BF med motor nr 10 322 men inget spel. Motorn är en av de absolut sista som lämnade Motorverkstaden i Säffle omkring 1965. Båten ägs av Stig Lövgren.

 

Foto red 2014-09-12

Enkel identifiering! Foto Stig Johansson 2013 09 01

Intressant startmotorarrangemang? Foto Stig Johansson 2013 09 01

Foto red 2014-09-12

Foto red 2014-09-12

Foto red 2014-09-12

Foto red 2014-09-12

Tillbaks