Tillverkningsnr 22 typ BV 15 heter Charlotta

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Billeruds AB Charlottenbergs Revir den 16 april 1948. Den var då helt öppen. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Båten levererades med en 20 hkr Seffle tändkulemotor typ S18 BF med tillvnr 6140. Spelet var ett SM 10 med kilrepsdrift. 

För red. har Uno Blom i Grums berättat att båten köptes i mitten av 1970-talet av Unos far för att uteslutande brukas som fritidsbåt. Uno har berättat att den från början helt öppna båten användes för lustturer i norra Vänern och att kulmotorn då var kvar. Efter några år tillverkade Unos far en överbyggnad av trä som ses på bilden från Storsjön

 

På Storsjön Jämtland. Foto Red aug 1989 

 

Charlotta har just mött Å/F Tomée på Storsjön Jämtland. Foto Red aug 1989

Senare installerades en Ford dieselmotor. Båten såldes av familjen Blom i början av 1980-talet. Båten är registrerad i det gamla fritidsbåtsregistret som TUK 02, varför man kan följa båtens ägarförhållanden mellan 1988, då hon ägdes av K-Å Nordström i Karlstad, fram till 1992. Båten låg en sommar i Stockholm vid Söder Mälarstrand, då troligen ägd av K Lundwall. 1989 träffade red. på båten på Storsjön, då ägd av N Nilsson Han sålde så småningom båten vidare till Andreas Andersson som hade för avsikt att ersätta träöverbyggnaden som då var i dåligt skick.

 

Charlotta fanns 2010 i Krokom, med riven överbyggnad och var då till salu. Foto Andreas Andersson

Charlotta i Krokom 2010-04-25 Foto Andreas Andersson

Under 2011 sålde Andreas Andersson båten vidare till Thomas Boberg och Jonas Lindholm i Östersund. De kastade sig genast över uppgiften att rusta Charlotta. En helt ny överbyggnad tillverkades och båten fick en 4 cylindrig Scania maskin från 1951, 2012 var båten åter i drift på Storsjön

Charlotta i Krokom juni 2012 Foto Thomas Boberg

Tillbaks