Tillverkningsnr  212 typ BVV 4

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Torne Älvs Svenska Bivattens Flottningsförening i Övertårneå den 24 april 1953 1954. Längd 4,50 m. Bredd 1,80 m. Båten levererades med en Sefflemotor med tillverknings nr 8642  typ S13 BFV på 5 hkr vid 800 varv/minut Båten hade ett varpspel typ SM 4 som levererades utan lina.

Redaktionen har ingen bild på båten men fick 15 oktober 2019 en bild på motor med nummer 8642 av Krister Karlsson. Han är verksam i föreningen Sefflemotorn och köpte motorn från Överkalix i sept 2019. Redaktionens avsikt med att visa motorn var att få  kunskap om båtens öde. Motorn förefaller vara i gott skick och har en speciell  ljuddämpare.
Tillverkningskortet Reds arkiv


Båtens motor nr 8642. Foto Krister Karlsson 2019 10 13


Med unik ljuddämpare 
Foto Krister Karlsson 2019 10 18

 

Tillbaks