Tillverkningsnr 208 typ BV 18 Näckten II nu Virgo


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Storsjön och Övre Indalsälvens Flottningsförening i Östersund den 1 mars 1954. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Båten levererades förberedd för en Skandiamotor typ 120 BV på 23 hkr som kunden hade. Skrovritningen hade nr 1- 1662. men med ett tillägg - hon byggdes med isbrytarstäv. Det var egentligen ett skrov som Lidwalls levererade utan fördäck eller styrhytt men med motorbädd, propellerhylsa men utan axel, fyra pollare och fyra bänkar samt roder med beslag. Båten hade ett varpspel som tillhandahölls av beställaren.

Näckten II  i original från boken om Jämtlands ångbåtar av Evert Modig. Foto Bernt Fogelberg 1965 09 21.

Hon var inte direkt snyggare akterifrån.  Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas arkiv 1965 09 21


Båten brukades på sjön Näcken och fick hos flottningsföreningen en stor överbyggnad med fyra kojplatser. Troligen blev hon överflödig då Lidwalls levererade bogserbåten nr 523 Näck. Bytet av båt kan ha att göra med nya bestämmelser för bostädernas utförande på båtar i inre fart.

Virgo på Storsjön Foto genom Micke Göransson

Båten såldes runt 1970 som fritidsbåt till Göran Byström i Brunflo som förlängde båten och byggde en ny överbyggnad. Måtten är numer 10,7 x 3,0 meter. Sedan 1983 har familjen Göransson ägt båten. Hon heter nu Virgo och har blivit mer ombyggd under årens lopp. Stort tack till Micke Göransson som hörde av sig red med uppgifter och bilder på denna fina f.d. varpbåt.

Virgo 1998 vid Verkö brygga. Foto Micke Göransson

 

En övervintrare som många Lidwallsbyggen. foto Micke Göransson

Riggad! foto Micke Göransson

Så här ser hon ut efter förlängningen. foto Micke Göransson 2018 11 27


En välutrustad ex flottningsbåt. foto Micke Göransson 2018 11 27

Så är hon åter på land  efter sommarsäsongen.  foto Micke Göransson 2019 10 10

Tillbaks