Tillverkningsnr 198 typ BVV 4

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till AB Billingsfors-Långed Kraftpappersbruk i Billingsfors den 11 juni 1954. Längd 4,50 m. Bredd 1,80 m. Båten levererades med en Pentamotor typ F 12 på 5,5 hkr. Båten hade ett varpspel typ SM 4. Det levererades med 500 meter 8 mm vajer med dragkrok med lekare. Extrautrustningen bestod av ett förfäste av kätting med krok

Ingående studium av leveranskorten och dessa svart/vita bilder som byggnadsantikvarien vid Dalarnas Museum Lars Jönses ställt till vårt förfogande säger oss att detta är just nr 198. Vi har ingen kunskap om båtens senare öde men vi vill gärna veta!


Fullfart med en 5 hkr Penta motor. Provkörning av BVV 4 utanför Övermo varv troligen i juni 1953. Djärv testpilot Jan-Erik Lidwall. Vid bryggan se vi aktern på den 1952 nybyggda rundtursbåten Lisskulla III.
Foto fr. Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv

 

Slutmontering på Lidwalls verkstadsgård, tidig vår 1953. En mycket kompakt arbetsplats!  Foto fr. Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv

Från ett reklamblad för Lidwalls båtar tryckt 1954. En BVV- 4 provkörs i Dalälven, samma fototillfälle som ovanst. Tibble by i bakgrunden. Båten på bilden är nr 198 och föraren på reklambilden är en ung Jan-Erik Lidwall. Det var hans far Martin Lidwall som utvecklade BVV-4:an enligt Gösta Lidwall. Själva konstruktionen kom från Rodney Johnssons ritstift. 

 Med dragkrok med lekare, som det står i specen för nr 198. Klar för leverans ! Foto fr. Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv.

Nedanför Lidwalls verkstad. Foto fr. Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv.

Nedanför Lidwalls verkstad. Foto fr. Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv.

 

Tillbaks