Tillverkningsnr 194 typ BVV 10 heter BILL

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till AB Billingfors - Dals Långed i Billingsfors den 8 maj 1953. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. I orginal utrustad med en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med motornummer 8217. Motorn såldes av Seffle Motorverkstad AB redan den 14 oktober 1952 till just AB Billingfors. Intressant att de beställde motorn redan ett halvår innan båten levererades. Båten levererades med varpspel typ SM-7 och skvättbord. Köparen erhöll 1 års garanti enligt tillverkningskortet. Hur länge båten ägdes av Billerud är okänt.

Nästa kända ägare var Arne Olsson i Koppom  som köpte båten i Säffle 1979 av okänd säljare. Då var båten en ren bogserare, försedd med bogserkrok.  Genom F:a Arne Olsson Timmerbärgning bedrev han sjunktimmerbärgning 1979-80. Under dessa två år bärgades 8 000 stockar i vattnen utanför Edane sågen. Firman hade två pråmar som timret lades upp på. Vid redaktionens första undersökning av båten i okt 2022 fann vi en tryckluftbehållare, ett extra kylvattenuttag och en dito bränsleledning från tanken samt en grodmansfena under en av de få kvarvarande durkarna.

I slutet av 1980-talet under en lustresa med båten - när bärgningsverksamheten upphört - fick motorn ingen smörjning. Ett smörjoljerör från lubrikatorn hade gått av och motorn skar.  Efter denna händelse blev båten liggande i odrivene. Ove Jakobsson bytte 1985 till sig båten mot en frontlastare till en traktor. Ove gjorde inget med båten men konstaterade att  cylinder, kolv och ljuddämare saknades. Omkring 2000 förvärvades båten av Stig Lövgren utanför Arvika. Red besökte platsen där båten låg upplagd 2014 och kunde notera att skrovet var i räddningsbart skick men att av motorn återstod endast delar.

Hösten 2022 var redaktionen renons på renoveringsobjekt och sökte en båt att rädda och återbörda till körbart skick. Ena delen av red hade ett antal kompletta körbara Sefflemotorer av typen S15 BFV som skulle passa bra i ett BV 10-skrov. Kontakt togs med Stig som hade dömt båten till salu. Som alltid inför dylika utmaningar samlades redaktionen  förstärkt med Lasse Fabrikörn Gudmundson och företog en inköpsresa i den svårt höstfärgade värmlänska terrängen. För första gången kunde vi beskåda skönheten befriad från div. vegetation och vi blev inte besvikna. Stig hade förberett båtens avfärd och lastade skickligt henne på vårt släp för transport mot Leksand

Bogserkroken på nr 194 Foto red 2014 09 12

Tillverkningsskylten och kolven som gick i 2 delar. Foto red 2014 09 12

Leveransdokumentet från Lidwallssidans arkiv

Nr 194 förifrån. Foto red 2014 09 12

En ny epok i den snart 70-åriga båtens liv. Framkörd och klar för vidare transport. Men först en maskinexkursion på Stigs ägor
Foto red 2022 09 27

Vi bestämde på stället att den namnlösa båten skulle heta  BILL som i Billingsfors. Foto red 2022 09 27

Lite från ovan ses den skadade Sefflen. Rörande båtens övriga vitala delar som styrning och drivlina konstaterade vi att dessa var svårt orörliga.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 09 28

Invändig högtrycksspolning och städning. Raketmunstycket på högtryckstvätten fungerade utmärkt till att ta bort lös färg utvändigt.
Foto red 2022 10 04

Sefflemotorn S15 BFV nr 8217 eller rättare sagt vad som återstår av den. Kommer att komma till nytta och glädje i en annan flottningsbåt. Foto red 2022 10 05

 En liten början på ett stort men stimulerande och stärkande pyssel. Foto red 2022 10 06

 Vi grottar vidare i kvadratiska rutor, en i taget. foto Red 2022 10 18

Hela skrovet rengjort och dammsuget. Insidan sprutad med linolja och terpentin. Sittruffen återställd.
En vacker patina värd att vårda. Foto red 2022 10 18

.Provmålning. Vi har försökt återskapa de kulörer båten senast var målad i. Märk väl att vattenlinjen skall vara klarröd.  Foto red 2022 11 10

Nya trähandtag svarvade och de gamla plåtringarna i pinnarnas nederkant flyttande från originalet. Foto red 2023 01 04

Ytterligare yta rostbefriad och grundad. Foto red 2023 01 04Finväder och sidorna och akterspegeln har fått ett första lager rostskydd. Foto Red 2023 01 24


Ratten på plats och i full funktion. Foto Red 2023 02 09


Båda sidorna nästan klara. Några rosthål behövde svetsas igen. Insidan och botten återstår.
Linhjulet i aktern saknas. Jakten inleddes.  Foto Red 2023 02 11

Minsta plusgrad utnyttjades. Bill skulle prompt igång till sommaren 2023  Foto Red 2023 02 11En fullt körbar Sefflemotor med delvis känd historia är tänkt att monteras i Bill. Denna motor typ S15 BFV saknar skylt men drev en varpbåt på Skärets sågverk utanför
Kopparberg, där det sommartid  spelas opera . Varpspelet som tillhörde båten var lev. från Lidwalls till Ljusnans FF 1951 så motorn borde vara från samma år,

Tillbaks