Tillverkningsnr 193 typ BV 18 namn 5:an heter nu Elina

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Korsnäs AB i Rämsön den 15 maj 1953. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Motorn var från början en Seffle kulmotor på 25 hkr med motor nr 8414. I april 1964 byttes kulan ut mot en en Bolinder Munktell typ 1113 på 42 hkr. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters lina. Båten beställdes från borjan med styrhytt men beställningen ändrades till en öppen båt med tak.

Elina vid den nya kajen i Leksand på väg söderut till Rälta.
Foto 2012
07 14

 

Båten sjösattes och provades i Rämsön i Nedre Dalälven. Den var byggd för att assistera i Hålldammen där flottgodset gick vidare i en timmerränna direkt till Skutskärsfabriken. På Hålldammen fanns flera båtar och just denna fick där "namnet " 5:an.

Båten brukades även vid havet, men sedan slutet av 1960-talet var det Dalälven som gällde. När flottningen upphörde såldes båten via mellanhänder till Söderfors där den byggdes om till fritidsbåt okänt år med ett utseende, inspirerat av de större flottningsbåtarna på Dalälven. Båten fick då namnet Elina och blev fritidsbåt i Söderfors. I samband med ombyggnationen byttes även motorn till en för oss okänd maskin. 2002 såldes båten till Siljan och fick hemmahamn i Mora.

I havet vid Skutskär Foto Lars Brolin 1967 07 26

I Hålldammen full fart genom timret. Hårda tag!
Foto genom Conny Grundin omkring 1968

I Hålldammen som Femman. Foto genom Conny Grundin

Som Elina i Leksand . Foto Red 2008 07 05

 

I väntan på våren i Mora Foto Tomas Johansson april 2009

Nedför Österdalälven med Hälla by i bakgrunden.
Bilder från Siljans Fartygsförenings traditionella Höstträff Foto Red 2010 09 04

Nedför Österdalälven vid Insjön. Foto Red 2010-09-04

 

Uppför Österdalälven ut på Insjön. Foto Red 2010-09-05

Elina i Rossaviken vid invigning av Eldhuset till Åke Fribergs minne Foto red 2014 07 11

Hemma i Mora Foto red 2015 07 20

Hemma i Mora Foto red 2015 07 20

Tillbaks