Tillverkningsnr 188 typ BVV 10 ex Beagel nu Lill Hugo

 

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Nätraälvarnas Flottningsförening den 20 april 1953 Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Båten levererades som ett skrov inkusive hylsrör för propelleraxel, roder och brytskivor till roderledningen samt pollare. Det finns inget tillverkningskort på båten enbart dessa anteckninger från leveranslistan.Vi vet inte vilken motor NFF försåg båten med.  Bengt Sandinge skriver:- Jag tror det är en BVV-10, som Bröderna Wibergs Timmerbogseringsrederi byggt om till osänkbart utförande genom att tätsvetsa både fram och bak, dvs det fanns ingen lucka till ruffen och ingen tillverkningsskylt.

Vi letade därför efter en båt från något Norrlänskt vattendrag då Bröderna Wibergs Rederi AB var hemma i Husum. Håkan Sundström som arbetat med timmerhantering i Husum berättade att alla båtar typ BVV 10 från Nätraälvarnas FF ( nr 57, nr 94, nr 153 och nr 188) såldes till just Bröderna Wibergs när flottningen upphörde runt 1965. Då alla BVV 10 båtar som tillhörde NÄFF var klart identifierade med tillverkningskylt utom nr 188 gissade red på att Lill Hugo skulle kunna vara just denna. De två bilder från Bengt är tagna 1990 och 1993. Sandinge förvärvade båten vid den tiden, kallade den för Beagle, rustade och sålde vidare 1994-05-21 till J-O Branting och hans företag Mälarsund Marinkonsult AB i Strängnäs. Båten var då försedd med en 2-cyl Deutz .

Red återfann samma båt i Stallarholmen i juni 1997 och tog två bilder. På den tiden var vi bara intresserade av Dalälvens Flottningsförenings små motorvarpbåtar och kunde raskt konstatera att det inte var någon DFF-båt  Men med hjälp av Bengts bilder, där man ser spanten tydligt och uppgiften att utrymmena i för och akter gjorts vattentäta, kunde vi med fog påstå att ytterligare en BVV -10 var återfunnen, visserligen 1997 i Mälaren.

I nådens år 2020 efter 23 år, dyker samma båt upp via en annons på Blocket. Båten finns i Marks kommun utanför Göteborg och kallas Lill Hugo. Har enligt uppgift rustats under 2018 och brukats av ett företag som sysslat medd blästring av broar. Säljaren har köpt företages fastigheter och båten ingick i köpet. Efter några få dagar på Blocket såldes båten till Veor Åhlander i Månstop. Båten kom att brukas i hans entrepenadverksamhet. Genast efter köpet i juli 2020 byggs en motorhuv och båtens sjösätts. Red fick bra kontakt med nye ägaren och han sände oss foton samt beställde en Lidwallsvimpel. 

Vi tiden för Sandinges inköp i jan 1990. Båten komplett med ett typiskt varpspel SM 7 och dessutom bogserkrok. Foto Bengt Sandinge 1990 01 13

Spelet ersatt med krok. Sjösatt i Lysekil. Foto Bengt Sandinge 1993 03 21

Med ny ägare i Mälaren och Stallarholmen. Foto Red våren 1997.

Med ny ägare i Mälaren och Stallarholmen. Foto Red våren 1997.

Annonsbild i Blocket.se juli 2020

Annonsbild i Blocket.se juli 2020

Annonsbild i Blocket.se juli 2020

Inköpt och under rustning. Foto Veor Åhlander 2020 07 22

Motorhuv tillverkas. Foto Veor Åhlander 2020 07 22

Så i sjön. Besättningen signalerar uppskattning Foto Veor Åhlander 2020 07 23

Så i sjön. Foto Veor Åhlander 2020 07 23

Tummen upp även här. Foto genom Veor Åhlander 2020 07 23

Så i sjön i natten Foto Veor Åhlander 2020 07 23

Fullsatt sommartur på populära BVV-10 Lill Hugo, Foto Veor Åhlander augisti 2020

Jaaa !!! Det går att bryta is med en BVV 10. I detta fall ca 4-5 cm. Foto Veor Åhlander i slutet av februari 2021

Mer Isbrytning. Tummarna upp för Lill Hugo . Foto Veor Åhlander mars 2021

Tillbaks